Ämnesövergripande arbetsområde: Källkritik 7-9

Ämnesövergripande arbetsområde: Källkritik 7-9
Detta är en samling material och övningar för hur man kan införliva källkritik i olika ämnen och i
ämnesövergripande samarbeten. Innehållet går ut på att de källkritiska momenten ska fördjupa
ämneslärandet och bidra till ökad ämnesförståelse.

Upplägget och innehållet är
ämnes-obundet och fungerar i alla ämnen där bearbetning av källor/information och/eller informationssökning ingår.
Visa/dölj hela texten