Creaza-sviten

Creaza-sviten
Creaza är namnet på en programvara som innehåller en samling medieverktyg och blev utnämnd till årets
läromedel 2015.
 
Creaza består av fyra stycken olika medieverktyg som du jobbar med online. Allt som behövs är
att du kan logga in i Mediekatalogen och sedan öppnar du upp Creaza-sviten och väljer det medieverktyg som du vill producera ditt
digitalpedagogiska material i. Du kanske vill göra en podcast, film, mindmap eller presentera en berättelse i serieform. Då är
Creaza perfekta verktygspaletten för dig! 

Det fina med Creaza är att du kan göra om alla dina arbeten till
uppgifter
som du sen skickar ut till dina elever. Här finns också möjlighet att bjuda in kollegor för att samarbeta
kring en medieproduktion. 

Du kan välja att producera tankekartor i Mindomo, serieberättelser i
Cartoonist, filmredigera i MovieEditor och ljudredigera i AudioEditor
/>Filmer och manualer
För att du snabbt ska komma igång med de olika verktygen i Creaza har vi gjort både
filmguider och textmanualer som övergripande visar hur du kommer igång med:
1. Creaza
2. Skapar podcast i AudioEditor
3.
Redigerar film i MovieEditor 
4. Skapa tankekartor i Mindomo (textmanual) 
5. Animera berättelser i Cartoonist
(textmanual). 

Klicka på fliken Resurser för att hitta guiderna. 

Lycka till! 
Visa/dölj hela texten