SLI – Norrköpings skolors tjänst för strömmande media.

 
På SLI kan du, lärare och elev strömma mer än 15000 titlar. Här hittar du filmer och TV-program i alla kärnämnen och för alla årskurser. Här finner du även spelfilmer på moderna språk, intressanta dokumentärer och Minibio till förskolan. Nytt för 2017 är utbildningsklipp, korta klipp som passar perfekt i undervisningen. Naturligtvis är allt material kvalitetsgranskat, åldersanpassat och reklamfritt.

Nyheter

Elevkonto

Nyhetsbrev

Felsökningsformulär 
Apropå      #metto
I filmen Sluta tafsa, som kom 2016, lyfts frågor som rör synen på sexualitet och hur skolan kan stötta eleverna i det arbetet. 

På SLI-Plus finns en färdig pedagogisk planering till filmen med handledning och lektionsmaterial.
 


Eduklips
Har du hunnit bekanta dig med utbildningsklippenfrån Eduklips 
än? Det finns faktiskt 240 stycken att botanisera bland  – sök bara på ”utbildningsklipp” och låt dig inspireras! 
Dåligt med tid? Ta hjälp av Eduklips nya katalog med alla de senaste utbildningsklippen. Där kan du bland annat läsa mer om vår egenproducerade serie ”Fatta ordet!”, som förklarar knepiga begrepp på ett nyskapande sätt.
Lägg begreppet UTBILDNINGSKLIPP på minnet, så kan du snabbt & enkelt söka rätt på allt från Eduklips. Fler söktips hittar du i katalogen  –  som du hittar här. 


Programmmera mera 2.0
Syftet är att barn i 11-årsåldern ska få hjälp att förstå sig på tekniken som ligger bakom det som händer på skärmen. De tre deltagarna, som är i samma ålder som målgruppen, tävlar tillsammans för att komma högt upp på poängstegen. Fokus är att sätta in programmering i ett sammanhang, snarare än att lära ut programmeringsspråk. Programledare: Karin Nygårds.

Föreläsning: Programmera mera åk 4-6 med Karin Nygårds.
22 november, kl 15:00 -18:00
Ljuraskolans aula.
Länk till anmälan.

 

Filmtegration
Hösten 2015 kom 163 000 asylsökande till Sverige, men det är först nu som många av dem påbörjar SFI. För att göra det enklare och roligare att lära sig språket och kulturen har C More skapatprojektet Filmtegration 
som gör det möjligt för SFI att gratis använda svensk film i undervisningen, till exempel "Sällskapsresan" och "Så som i himmelen". Till filmerna finns även nyskapade utbildningsmaterial som C More tagit fram tillsammans med SFI-pedagoger.

Swedish film licens
Vilka filmer och TV-program som du som pedagog kan använda dig av i din undervisning kan vara svårt att hålla reda på.
Swedish Film Licensavtal innebär också att lärare som har privat abonnemang på en strömmande filmsajt kan visa film därifrån i skolan. Även köpta/hyrda DVD:er  kan visas i klassrummet. Kravet är att filmen är från ett filmbolag som ingår i licensen.
Läs mer här. 

 
Lärarfortbildning
Om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med exempel från den pedagogiska verkligheten. Målgruppen är primärt ämneslärare. Vi visas undervisningsexempel av ämneslärare som bjuder in till sina klassrum och berättar samt delar med sig av tips, metoder och varierade sätt att undervisa språk- och kunskapsutvecklande i just sitt ämne. 

Norden i Skolan
Norden i Skolans nya filmpaket består av ett pärlband av över 40 utvalda kort- och dokumentärfilmer. Filmerna är på språk från alla nordiska länder, och som en nyhet kan alla filmer visas med undertexter på ett av de åtta nordiska språken; danska, norska, svenska, finska, isländska, färöiska, grönländska och samiska.
Alla filmerna ingår i spännande undervisningsteman som är målinriktade till bestämda klasser.