SLI – Norrköpings skolors tjänst för strömmande media.

 
På SLI kan du, lärare och elev strömma mer än 15000 titlar. Här hittar du filmer och TV-program i alla kärnämnen och för alla årskurser. Här finner du även spelfilmer på moderna språk, intressanta dokumentärer och Minibio till förskolan. Naturligtvis är allt material kvalitetsgranskat, åldersanpassat och reklamfritt.
 

Den stora lögnen

Filmen Den stora lögnen granskar det amerikanska politiska systemet; hur dess ledare i årtionden använt sig av och spätt på den vita kulturella rädslan samt gjort den svarta befolkningen till syndabockar. Allt för att vinna politiskt stöd.
Filmen fokuserar främst på Donald Trump som under sin kampanj inför presidentvalet 2016 använde sig av rasism och rashets. Men den visar också på hur Trumps anklagande retorik om afroamerikaner, latinamerikaner och muslimer passar in i ett historiskt mönster som format amerikansk politik i århundraden. Ett mönster av rasism och skuldbeläggande av den ”icke-vita” befolkningen.

 

Bästa babblet

Om hur vi kommunicerar muntligt i olika sammanhang. Hur vi förstår eller missförstår varandra beroende på hur vi pratar, och vilka ord vi väljer. Svenska ord och uttryck jämförs med motsvarande på andra språk. Till exempel hur vi är artiga på svenska jämfört med på persiska eller engelska. Eller vilka ord vi använder för att uttrycka känslor: hur skiljer sig till exempel svenska svordomar från arabiska? Primär målgrupp är elever på högstadiet som läser svenska som andraspråk.
 

De globala målen

17 mål – 17 filmer
Ett paket för gymnasiet, som innehåller 17 filmer (med tillhörande metodmaterial) för att matcha de 17 globala målen. Inte utbildningsfilmer, utan riktiga filmer – svenska och utländska spelfilmer, dokumentärer, live-action-filmer och animationer; konstnärligt högkvalitativa filmer som både rör och berör.

Filmerna är utvalda för att passa den målsättning de är satta att illustrera – ge perspektiv, referenser och kontext  – men också för att de visar just målens samhörighet och ömsesidiga beroenden. 


Boka våra temalådor med Blue-bot och Micro-bit.

Nu kan du äntligen boka lådor med Blue-bot och Micro-bit. 
Bottarna vänder sig i första hand till Förskolan och lågstadiet medan Microbitarna passar lite äldre elever.

Blue-bottarna är uppdelade i 3 stora blå lådor med 6 Bottar plus laddstation, samt 20 mindre lådor med tre Bottar och laddkablar. För att sprida utlåningen får du låna max 1 låda i taget.

Mickro-biten ligger förpackade 10st i varje låda och du får låna max 2 lådor i taget.

Programmmera mera 2.0

Syftet är att barn i 11-årsåldern ska få hjälp att förstå sig på tekniken som ligger bakom det som händer på skärmen. De tre deltagarna, som är i samma ålder som målgruppen, tävlar tillsammans för att komma högt upp på poängstegen. Fokus är att sätta in programmering i ett sammanhang, snarare än att lära ut programmeringsspråk. Programledare: Karin Nygårds.


Programmera mera 2.0 - lektionstips

Du som är pedagog för barn i elvaårsåldern får konkreta tips på hur du kan arbeta med programmering i undervisningen. Säkerhet, internet, sociala medier och dataspel är några av de ämnen som behandlas.

Mitt perspektiv


Vem bryr sig

Två nya serier som tar upp skolans värdegrundsarbete.
Serierna är gjorda i nära samarbete med Jönköpings kommuns elevombudsman vilket borgar för idé och kvalitet.