Utbildningsklipp


Nytt! Utbildningsklipp


240 nya korta utbildningsfilmer från Eduklips i Mediekatalogen.


Ett ökat behov av utbildningsklipp har uppmärksammats. Filmerna kan användas för att introducera, inspirera, förklara eller repetera något – när tiden är knapp eller för elevers olika behov. Klippbanken fylls på med minst 40 nya filmer varje år!

Bokprat med Karna

Katalogtips


Mediekatalogen är mer än ett bibliotek av böcker och film!

I Mediekatalogen finns även många användbara funktioner, för så väl pedagoger som elever. Lär dig hur man använder den på olika sätt och se katalogen som ett pedagogiskt verktyg. Kika på vår hemsida för tips. Där hittar du också en lathund för användning av katalogen.

Nya rutiner gällande DVD:er


Nya rutiner gällande DVD:er

 

I takt med att användning av strömmande media ökat har vår fysiska utlåning av film på DVD minskat. En fantastisk utveckling!

Filmerna når fler användare och kan ses av fler! Detta gör nu att vi från och med 2018 endast kommer att leverera film på DVD i de fall då filmen inte finns som strömmande i vår Mediekatalog. Läs mer.

Nyheter


Nyheter


Här hittar du ett blandat utbud av inköpta filmer och böcker, sorterade i nyhetsordning.

Nya filmer

Ny litteratur

Ny hemsida


Gola inte


Ny film i Mediekatalgoen! Gola inte är en väldigt bra och kort film för diskussion, som visar vad svåra och snabba val kan få för konsekvenser.

  • När den nyutexaminerade läraren Simon kommer tillbaka till den förort han växte upp i får han vetskap om en händelse som försätter honom i en svår situation. Ska han skydda de ungdomar han känner som eller ska han följa reglerna och gola?

Mattetrion

Kikora - MatteTrion


Ett digitalt träningscenter för matematik med övnings- och färdighetsträning på olika nivåer, främst för åk 4-9.

Mattetrion består av tre delar: diamantdiganoser, GeoGebra och MatteMaraton. Pedagogerna har möjlighet att dela ut självrättande övningar och tester och få en direkt återkoppling. Klicka på fliken Fler i menyn för att hitta MatteTrion.