Välkommen till GR Utbildning Läromedel

GR Läromedel erbjuder ett omfattande utbud av film, TV- och radioprogram för användning i skolan. Allt material hittas här på GR-SLI och det mesta kan ses direkt som strömmande. Alla titlar har den institutionella visningsrätt som gäller för skolbruk.

» Skapa elevkonton

GR får en ny visuell identitet

Den 10 september byter Göteborsgregionens kommunalförbund (GR) logga och får en ny visuell identitet. Samtidigt förkortar vi vårt namn till Göteborgsregionen. Vi får nya e-postadresser: namn.efternamn@goteborgsregionen.se samt en ny webbadress: www.goteborgsregionen.se

» Läs mer på GR:s hemsida

  • All film till eleverna!

Alla dina elever kan se film på GR-SLI!

  • 1 Be eleverna att skapa ett konto

2 De fyller i sina uppgifter, markerar 'Elev' och klickar på 'Gör mig till medlem'
3 Eleven får ett mail, klickar på bifogad länk och slutför sin registrering på webben
4 Godkänn eleven under ikonen   efter ev. justeringar (obs. elevens ålder)
5 Eleven bekräftas och kan logga in och lära!

» Läs mer här

  • Klicka här för mer information och för att anmäla er.