Välkommen till GR Utbildning Läromedel

GR Läromedel erbjuder ett omfattande utbud av film, TV- och radioprogram för användning i skolan. Allt material hittas här på GR-SLI och det mesta kan ses direkt som strömmande. Alla titlar har den institutionella visningsrätt som gäller för skolbruk.

» Skapa elevkonton

258 nya utbildningsklipp på GR-SLI

För lärare och elever kan korta faktaklipp vara ett bra verktyg för att introducera, inspirera, förklara eller repetera något. Nu finns 258 nya filmklipp för grundskolan, upp till ca. 6 min. långa, i de flesta skolämnena, kopplade till målen i läroplanen för grundskolan.

» Se faktafilmerna här!

  • All film till eleverna!

Alla dina elever kan se film på GR-SLI!

  • 1 Be eleverna att skapa ett konto

2 De fyller i sina uppgifter, markerar 'Elev' och klickar på 'Gör mig till medlem'
3 Eleven får ett mail, klickar på bifogad länk och slutför sin registrering på webben
4 Godkänn eleven under ikonen   efter ev. justeringar (obs. elevens ålder)
5 Eleven bekräftas och kan logga in och lära!

» Läs mer här

  • Välkommen till årets läromedelsmässa 24-25 april.
Klicka på bilden nedan för mer information och för att anmäla er.


Klicka här för mer information och för att anmäla er.