Länk till startsidan

                     Välkommen till SLI.SE och Haninge kommun, Mediecenter

Mediecenter förser våra förskolor, grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning med:
      Skönlitterära boklådor (klassuppsättningar och blandat), lånetid: 1 månad
Spel- och utbildningsfilmer som streaming och eller på DVD, lånetid 1 vecka
UR skola och UR play som streaming, DVD och CD 

Agneta.Norman@haninge.se, 6068754

                                Bild- och ljudanläggningar, Daisy, kameror, mickar m.m, maila eller
ring för bokning mellan 8:00-11.30, 
Tobias.Lavesten@haninge.se
, 6067484 


              Nu har vi kommit igång med inköp av streamingfilmer

                Logga in och titta på nyheterna längst ned på sidan


Filmtegration där lärare som har nyanlända elever kan använda spelfilmerna utan kostnad i skolan fram till och med årsskiftet. Företaget Cmore har löst de institutionella rättigheterna för detta projekt via Swedish Film. Projektet pågår till årsskiftet än så länge. Övningar och diskussionsfrågor ingår:

Till varje film finns det ett utbildningsmaterial med förslag på övningar och diskussionsfrågor som knyter an till utvalda klipp från filmen. Där finns också stöd och idéer för planering av lektioner och uppgifter.

                                                                           

                                                                          Eduklips - nu släpps 240 utbildningsklipp!

                                                                                               

För lärare och elever är de streamade utbildningsklippen ett viktigt verktyg för att kunna introducera, inspirera, förklara eller repetera något - även när tiden är knapp! Nu finns 240 utbildningsklipp, i de flesta skolämnena, kopplade till målen i läroplanen för grundskolan. 

Tips! Sök på ”Eduklips” eller "Klippbanken" för att hitta de 240 utbildningsklipp som finns nu. Filtrera sedan sökningen på ”ämne” eller ”målgrupp”.

                                                                                                                             
     
 

http://upphovsrätt.nu/film-i-klassrummet-sa-gor-du/


Inspirationssidor för ped/nyanlända från UR:

   //www.ur.se/Inspiration/Snabbstart-i-svens...
   
                                              
        
Tema nyanlända i Lärlabbet       
                      
                                    
   
             

För elever med läsnedsättning finns en webbsida som heter MTM, Legimus
(Myndigheten för tillgängliga medel). Där de kan ladda ner och låna anpassade skönlitterära böcker på dator, telefon och padda. Avtal skrivs via en registrator (skolbibliotekspersonal)
Finns ingen bibliotekspersonal på skolan kan pedagogerna vända sig till mig för hjälp med registreringar. Inte kommunbiblioteken
Agneta Norman,  Mediecenter Tel.086068754, agneta.norman@haninge.se


        GULDBAGGE TILL FILMEN
FÖRVARET
En hyllad dokumentär inifrån Migrationsverkets förvar där människor hålls inlåsta i väntan på tvångsavvisning. Fånge och vakt är i varandras närhet dygnet runt. Samtalar under sömnlösa nätter och spelar fotboll under heta sommardagar. Sophie och Solveig älskar sitt jobb på förvaret, men brottas med gränsen mellan att vara tjänsteman och medmänniska. Aina lever i skräcken över att skickas tillbaka till Tjetjenien och har separerats från sina barn medan polisen trappar upp arbetet för att verkställa deras avvisningsbeslut. Sami, den unga rebellen, härdar ut genom att sätta ord på de orättvisor han ser. Varför får vissa röra sig fritt över jorden men andra inte? Hur kan det vara tillåtet att låsa in en människa som inte begått något brott? Förvaret öppnar dörren till en verklighet som få känner till existerar i Sverige och väcker fundamentala frågor kring medmänsklighet och mänskliga rättigheter.

 

    

Gratis i Skolan!

Vi vill tipsa om en sajt med ett stort antal verktyg för skolan. Här kan pedagoger och annan personal beställa fysiska material, ladda ner digitala material, strömma film och prova på olika erbjudanden helt kostnadsfritt.
www.gratisiskolan.se

 

Skogen i Skolan!

Läromedel med fokus på skogens sociala värden och ett hållbart, utomhusbaserat lärande. Skogen i Skolans läromedel handlar om hur vi får en hållbar miljö, energimöjligheter, skogens produkter, skogen och samhället, mat i skogen och klimatfrågor.
http://skogeniskolan.se/laromedel