Lånetider:
Vissa titlar har vi begränsat antal kopior av (märkta ”Lånetid 2 veckor”).
Dessa sätter vi max 2 veckors lånetid på!
Övriga titlar – både våra egna och Utbildningsradions – kan du få längre lånetid på, upp till en termin.
 
Förlängning av material kan du bara göra via telefon eller mail.
Det går INTE att förlänga via SLI!

 
OBS!!! Vissa långfilmer får vi av rättighetsskäl endast låna ut till förskolor, grundskolor,
gymnasieskolor, friskolor, folkhögskolor samt Universitetet!
Detta gäller filmer från leverantören Swedish Film. Filmerna är märkta med (SWF) efter titeln!
 
Distribution:
Mediecenter Värmland levererar material två gånger per vecka till varje kommun,
för vidaredistribution till respektive kund.
Vill du veta mer om just dina leveranser – hör av dig till oss!
 
Returnera material:
Se alltid till att du returnerar dina lån inom överenskommen tid!
Sena returer leder till att nästa låntagare inte får sitt material i tid…

Observera att materialet ska vara hos oss senast 14.00 det datum som står på följesedeln!