Video: Energibärare - fossila råmaterial

Energibärare - fossila råmaterial
 
Målgrupp: Från 12 år
Id: DVD 77
Längd: 5x6min minuter
Land: Tyskland
Format: Strömmande video
Talat: Svenska
Textat (Play): Svenska
Produktionsår: 2016
Tillgänglig:
Från: 2016-12-06
Ämnen:
Biologi
Fysik
Kemi
 
Dokument och länkar
 
Etiketter

Det finns inga etiketter

 
Leverantör
Cinebox
17154, STOCKHOLM
tel: 08-445 25 63
 
Energibärare - fossila råmaterial
Logga in för att se, lyssna eller boka produkten
  • E-postadress:
  • Lösenord:

Fossila energibärare - det vill säga fossila rå- eller bränslematerial baseras på organiska kolföreningar som har uppstått under geologisk forntid från nedbrytningen av döda växter och djur. Torv, brunkol, stenkol, naturgas och olja räknas som fossila bränslen. De här så kallade icke förnybara energibärarna hör till världens vanligaste energikällor, men de är en belastning för miljön. Vid förbränning bildas koldioxid, som frisätts i atmosfären och därmed rubbas jämvikten i det naturliga kolkretsloppet, vilket bidrar till klimatförändringarna. Fossila bränslen står för drygt 30 procent av Sveriges totala energianvändning. En hållbar utveckling kräver att användningen fasas ut. Källa: Naturvårdsverket Filmen är indelad i 5 olika avsnitt som kan användas separat i undervisningen. 1. Kolets kretslopp (02:13-10:00) 2. Hur torv och kol bildas (10:14-15:00) 3. Torv- och kolbrytning (15:36-23:20) 4. Olja (23:36-32:00) 5. Naturgas (32:38-35:39)