Ämne (KDB)
Alla ämnen \ Natur/teknik (NO)
 
 • 2237 träffar
  • Utbildningsradion, 2017, Från 13 år, 4 min, Film U104837-06
  • En molekyl är när två eller flera atomer är bundna till varandra. Molekyler kan vara olika stora. Dna är en makromolekyl, men vad betyder det egentligen? Om en molekyl bara har en sorts atom så är det ett grundämne. De molekyler som innehåller olika atomslag kallas för kemiska föreningar.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 13 år, 4 min, Film U104837-13
  • Vad är fetter? Fetter kan vara flytande eller fasta. Fasta fetter brukar kallas för fett. De flytande fetterna brukar kallas för oljor. Vilka livsmedel innehåller fett? Fett innehåller mer än dubbelt så mycket energi per gram i jämförelse med kolhydrater. Vad är fetter bra till?
  • Utbildningsradion, 2017, Från 13 år, 5 min, Film U104837-19
  • Celler tar upp syre och näring och gör sig av med koldioxid och andra avfallsämnen. Den processen kallas för cellandning. Men hur fungerar den och varför är den viktig? Hur ser formeln för cellandning ut?
  • Utbildningsradion, 2017, Från 13 år, 5 min, Film U104837-18
  • Alla levande organismer är uppbyggda av celler, men vad är en cell? Hur många celler finns i en människokropp? Vad för funktion har cellen och hur hänger den ihop med fotosyntesen? Vad är det för skillnad på en djurcell och en växtcell?
  • Utbildningsradion, 2017, Från 13 år, 4 min, Film U104837-17
  • Man brukar säga att livet på jorden började i havet. Men när skedde det och hur började det? Vad är de blågröna bakterierna som fanns i början?
  • Utbildningsradion, 2017, Från 13 år, 5 min, Film U104837-16
  • När tror man att jorden skapades och hur såg jorden ut då? Vad är en atmosfär och varför är den så viktig?
  • Utbildningsradion, 2017, Från 13 år, 5 min, Film U104837-20
  • Hur mycket väger en människas hjärna och hur många nervceller finns det i den? Hur skiljer sig ett barns hjärna mot en vuxens? Hjärnan består av olika delar, storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen. Vad har de för funktioner?
  • Utbildningsradion, 2017, Från 13 år, 5 min, Film U104837-15
  • Vi förklarar vad som händer i magsäcken och tunntarmen, vad spottköttlarna gör och var tolvfingertarmen sitter.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 13 år, 5 min, Film U104837-12
  • Vad är ett protein? Proteiner finns i kött, ägg, fisk och mjölkprodukter och vi behöver dem för att bygga upp våra kroppar. De behövs till våra celler, vävnader och organ som till stor del består av proteiner. Proteiner är uppbyggda av något som kallas aminosyror. Tillverkningen av proteiner styrs
  • Utbildningsradion, 2017, Från 13 år, 6 min, Film U104837-10
  • Vad är det man mäter på en pH-skala och hur avläser man resultatet? De sura egenskaperna beror på en enda sak, vätejonen. Ju högre koncentration av vätejoner desto surare är en lösning. Basiska egenskaper beror på hydroxidjonen. Är syror och baser farliga? Vad finns det i vår omgivning som är surt
  • Utbildningsradion, 2017, Från 13 år, 4 min, Film U104837-14
  • Vad händer med maten vi stoppar i munnen? Vart tar allt vägen? Matspjälkningen, eller sönderdelningen av maten, börjar i munnen och slutar i ändtarmen. Det är ett långt system i våra kroppar. Faktiskt hela 7 meter långt. I matspjälkningssystemet ingår munnen, matstrupen, magsäcken, tunntarmen, tolv
  • Utbildningsradion, 2017, Från 13 år, 5 min, Film U104837-11
  • Kolhydrat är samlingsnamnet på olika sockerarter och är en viktig energikälla. Kolhydrater finns till exempel i bröd, pasta, potatis, grönsaker och frukt. I kroppen omvandlas glukos till energi som vi behöver för att kunna röra oss, tänka och hålla värmen. Hur ser en glukosmolekyl ut? Och varifrån
  • Utbildningsradion, 2017, Från 13 år, 5 min, Film U104837-09
  • Vad utmärker syror och baser? Gemensamt för alla syror är att de smakar surt, har ett lågt pH-värde och ofta är frätande. Gemensamt för alla baser är att de känns hala, har ett högt pH-värde och ofta är frätande. Men vad innebär det att syror har ett lågt pH-värde och baser har ett högt pH-värde?
  • Utbildningsradion, 2017, Från 13 år, 4 min, Film U104837-08
  • Vad är ett salt? Salter är fasta ämnen som hålls ihop med hjälp av jonbindningar. Jonbindningar är väldigt starka och består av positiva och negativa joner som attraherar varandra. Vad är natriumklorid för något? Och hur ser salter ut om man kollar på dem i mikroskop?
  • Utbildningsradion, 2017, Från 13 år, 5 min, Film U104837-07
  • Vad är en jon? Vad innebär det att en atom eller molekyl är laddad? Gabriella förklarar hur en kloratom blir en kloridjon. Hur påverkar valenselektronerna joner och vad är en jonförening?
  • Utbildningsradion, 2017, Från 13 år, 5 min, Film U104837-05
  • Vad är kolväten för något? Precis som det låter så innehåller kolväten grundämnena kol och väte. Det finns många olika kolväten. Det enklaste är metan som är en växthusgas. Tre andra kolväten är: etan, propan och butan.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 13 år, 5 min, Film U104837-04
  • Kol finns i olika former men är ändå samma grundämne. Hur kommer det sig? Blyertspennor och diamant är två sorters kol. Varför kan kolets uppbyggnad bli så olika?
  • Utbildningsradion, 2017, Från 13 år, 5 min, Film U104837-03
  • Allt runt omkring oss är atomer. Men vad består en atom av? Vi förklarar vad elektroner, protoner, neutroner och valenselektroner är för något. Hur är en atom uppbyggd och hur många atomer finns i ett sandkorn? Niels Bohr var den person som kom på modellen för hur en atom ser ut.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 13 år, 4 min, Film U104837-02
  • De flesta grundämnen är metaller, men vad finns det mer för grundämnen? Vad är en valenselektron? Hur är periodiska systemet uppbyggt?
  • Utbildningsradion, 2017, Från 13 år, 5 min, Film U104837-01
  • Vi förklarar vad grundämnen är för något och hur det periodiska systemet är uppbyggt. Vad är det som är speciellt med grundämnen?