• 884 träffar
  • ETS Effeective Training Soluti, 2015, Från 13 år, 53 min, Film DVD 35
  • För 22 år sedan föddes tvillingarna Isabelle och Denise. Vid fem års ålder sa Isabelle nej mot att kallas för flicka. Senare bytte hon namn till Sam. Följ med i Sams kamp för att få vara den han är.
  • Kunskapsmedia AB, 2017, Från 12 år, 15 min, Film DVD 85
  • I det här programmet reser vi miljontals, ja till och med miljarder år tillbaka i tiden och lär oss om hur jorden skapades. Vilka var egentligen de första levande organismerna på jorden?
  • Solfilm, 2017, Från 13 år, 14 min, Film DVD 107
  • I den här filmen besöker vi Stora barriärrevet utanför Australien. Vi går igenom olika organismer som lever där. Vi lär oss om biotiska och abiotiska faktorer och vad som hotar revets ekosystem.
  • ETS Effeective Training Soluti, 2017, Från 13 år, 58 min, Film DVD 32
  • Vårt jordbruk har förändrats. Konkurrensen är stor och kravet på billigare mat tvingar jordbrukare till en allt större grad av rationalitet och industrialisering.
  • Eduklips, 2017, Från 9 år, 6 min, Film EDUS991039
  • I det här utbildningsklippet får du bland annat lära dig mer om växtätare, rovdjur, allätare och asätare och om hur näringskedjan fungerar.
  • Eduklips, 2017, Från 12 år, 6 min, Film EDUS991016
  • I det här animerade utbildningsklippet får du se hur grodan, spindeln, husflugan, myggan och fjärilen gör för att få i sig sin föda.
  • Eduklips, 2017, Från 12 år, 4 min, Film EDUS991015
  • För att nya blommor ska bildas måste en blomma pollineras. Men visste du att processen kan ske på flera olika sätt?
  • Eduklips, 2017, Från 13 år, 5 min, Film EDUS991014
  • I det här animerade utbildningsklippet lär du dig hur den sexuella fortplantningen hos växter går till och får veta mer om bland annat ståndare, märke och fröämnen.
  • Eduklips, 2017, Från 13 år, 4 min, Film EDUS991012
  • Pollen, pistill och märke är begrepp som de flesta av oss hört - men hur går det till när en blomma pollineras?
  • Eduklips, 2017, Från 13 år, 3 min, Film EDUS991041
  • Finns det en koppling mellan vår mage och hjärna? Det här utbildningsklippet visar några av sambanden mellan magens och hjärnans signalsystem.
  • Eduklips, 2017, Från 12 år, 3 min, Film EDUS991043
  • Gödsel är bra för jordbruket. Men för mycket och effektiv gödsel kan leda till problem med övergödning...
  • Eduklips, 2017, Från 13 år, 7 min, Film EDUS991007
  • Animerade utbildningsklipp ger möjligheten att visa experiment eller visa detaljer som hade varit omöjliga att se med blotta ögat.
  • Eduklips, 2009, Från 12 år, 2 min, Film EDUS70756
  • I det här utbildningsklippet lär vi oss mer om hur blodtryck och puls fungerar.
  • Eduklips, 2009, Från 12 år, 2 min, Film EDUS70755
  • I det här utbildningsklippet tittar vi närmare på blodkärlen och deras funktion.
  • Eduklips, 2009, Från 12 år, 1 min, Film EDUS70753
  • I det här utbildningsklippet tittar vi närmare på hur hjärtat fungerar.