Ämne (KDB)
 
 • 809 träffar
  • Solfilm, 2012, Från 9 år, 13 min, Film DVD 68
  • Hur kan spindlar spinna tråd? Varför fastnar inte spindeln i sitt eget nät? Vad är skillnaden på en spindel och en insekt? I denna film besvaras dessa frågor och många fler när vi lär oss om spindlar.
  • Solfilm, 2011, Från 9 år, 11 min, Film DVD 67
  • I programmet om kräldjuren lär vi oss om deras särdrag, egenskaper och ursprung. Vi lär oss till exempel om hur kräldjur kan se ut, vad de äter och hur de fortplantar sig.
  • Solfilm, 2011, Från 9 år, 11 min, Film DVD 66
  • I programmet om groddjuren lär vi oss om groddjurens särdrag, egenskaper och ursprung. Vi lär oss till exempel om hur groddjur kan se ut, vad de äter och hur de fortplantar sig.
  • Kunskap & Upplevelse AB, 2016, Från 9 år, 20 min, Film DVD 40
  • Bortsett från oss människor, förändrar bävrar miljön runt omkring sig betydligt mer än någon annan varelse i naturen.I den här filmen får vi följa en bäverfamilj på nära håll och deras mödosamma resa.
  • Cinebox, 2016, Från 12 år, 5x6min min, Film DVD 77
  • Fossila energibärare - det vill säga fossila rå- eller bränslematerial baseras på organiska kolföreningar som har uppstått under geologisk forntid från nedbrytningen av döda växter och djur.
  • Utbildningsradion, 2015, Från 19 år, 46 min, Film U104786-06
  • Kommer vi uppfatta verkligheten annorlunda i framtiden? Hur skulle det vara att se ultraviolett eller infrarött? I samtal med andra forskare diskuterar David Eagleman hur den tekniska utvecklingen i framtiden kan användas för att låta oss uppfatta mer av vår verklighet.
  • Utbildningsradion, 2015, Från 19 år, 47 min, Film U104786-05
  • Hjärnforskaren David Eagleman förklarar varför vi behöver andra människor för att fungera. Vår hjärna behöver relatera till andra hjärnor i sociala sammanhang för att utvecklas. Eagleman går även in på hur hjärnan påverkas av grupptillhörighet vilket omedvetet leder till ett vi och dem-tänkande.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 13 år, 18 min, Film U104589-05
  • Hur släcker man bränder, och vad händer om man slickar på järn i ett frysrum? Amina och Alicia testar att släcka bränder på brandmäns sätt och Alicia blir utmanad att slicka på iskallt järn. Grafik-Filippa förklarar värmestrålning, ledning och strömning utifrån Amina och Alicias upplevelser.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 13 år, 18 min, Film U104589-04
  • Alicia försöker åka pulka på en strand och kasta tårta i ansiktet på Amina med hjälp av en linbana. Grafik-Filippa berättar utifrån pulkaåkningen och linbanan hur friktion och tröghetsprincipen fungerar. Filippa förklarar även centrifugalkraft utifrån att Amina utmanar Alicia att åka vattenskidor.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 13 år, 18 min, Film U104589-08
  • Amina och Alicia har rest runt i två veckor, men nu är äventyret slut. De satte upp en regel om att inte få säga nej till varandras utmaningar. På det sättet har de upplevt långt mer än vad de förväntat sig. De har fått känna på tyngdkraftens verkan när de hoppade från ett flygplan, de har fått try
  • Utbildningsradion, 2016, Från 13 år, 18 min, Film U104589-07
  • Vad är fotosyntes, och vad betyder det att energi inte kan skapas eller förstöras? Alicia får en utmaning som tänjer på hennes fysiska gränser. Energin är slut, men med lite energipåfyllning som kommit till av fotosyntesen är hon på banan igen. På en skrot får de testa den enorma maskinen med elekt
  • Utbildningsradion, 2015, Från 19 år, 47 min, Film U104786-04
  • Varje dag tar vi tusentals medvetna som omedvetna beslut, men hur går beslutsfattandet till inuti hjärnan? I samtal med andra hjärnforskare visar David Eagleman hur hjärnans beslutsprocess fungerar och undersöker om vi kan få bättre kontroll över besluten som hjärnan fattar.
  • Utbildningsradion, 2015, Från 19 år, 47 min, Film U104786-03
  • Det är lätt att tro att vi har kontroll över våra liv men det är hjärnan som styr våra handlingar och uppfattning av verkligheten. David Eagleman visar att allt från det vi uppfattar som attraktivt till de relationer vi har med våra närmaste påverkas av faktorer vi inte har en medveten kontroll öve
  • Utbildningsradion, 2015, Från 19 år, 46 min, Film U104786-02
  • Hur skapar hjärnan tankar, känslor och minnen? Hur formas en människas personlighet? David Eagleman förklarar hur nervceller i en nyfödd människas hjärna skapar nätverk som gör att barnet kan anpassa sig efter omgivningen. I samtal med andra forskare förklarar Eagleman hjärnans styrka och svagheter
  • Utbildningsradion, 2015, Från 19 år, 45 min, Film U104786-01
  • Alla hjärnor är olika, liksom verkligheterna de skapar. Så frågan är vad som egentligen är verkligt? Hjärnforskaren David Eagleman undersöker hur hjärnan skapar en övertygande illusion med färger, dofter, ljud och former. I sina experiment kan han visa att hjärnan utelämnar mycket information om vä
  • Utbildningsradion, 2009, Från 6 år, 14 min, Film U101195-01
  • Många insekter kan från en dag till en annan helt byta utseende.
  • Utbildningsradion, 2009, Från 6 år, 14 min, Film U101195-08
  • En humla och ett bi visar hur det går till när de sprider växternas pollen.
  • Utbildningsradion, 2009, Från 6 år, 14 min, Film U101195-10
  • Det spelar ingen roll om de är smarta, färggranna, viktiga och helt ofarliga - en del småkryp är oälskade vad de än gör.
  • Utbildningsradion, 2009, Från 6 år, 14 min, Film U101195-05
  • Insekter är experter på att förflytta sig. En del föredrar säkra sätt, andra är riktiga äventyrare.
  • Utbildningsradion, 2009, Från 6 år, 14 min, Film U101195-04
  • Många insekter har sinnrika vapen som de kan använda mot varandra.