Ämne (KDB)
Alla ämnen \ Samhälle (SO)
 
 • 4358 träffar
  • Utbildningsradion, 2017, Från 16 år, 53 min, Ljud L105262-04
  • Anna Charlotta Gunnarson och Maja Åström fortsätter att gräva i häxjakter som bedrivits på olika sätt genom historien och den angivarkultur som uppstår i häxjaktens kölvatten. Vi tittar närmare på epoken i Hollywood då jakten på kommunister pågick som mest och många i nöjesbranschen var rädda för a
  • Utbildningsradion, 2017, Från 13 år, 112 min, Ljud L105107-06
  • Inom såväl cosplay som rollspel träffas utövarna i grupper. Ibland skapar det gemensamma intresset en vänskap, och ibland förstärker det redan existerande band. Möt Gabrielle de Bourg och Amanda Stenback som lärde känna varandra genom rollspel. Dessutom hör du hur det är att utöva cosplay som en he
  • Utbildningsradion, 2017, Från 16 år, 53 min, Ljud L105262-03
  • Vad är kopplingen mellan Hollywood-regissören Elia Kazan och Anna Charlotta Gunnarsons släkting Malin Burgesdotter Bagge som anklagades för häxeri på 1700-talet? Den gemensamma nämnaren är häxjakt och det är också vad vi pratar om. Genom exempel ur populärkulturen undersöker Anna Charlotta Gunnarso
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 29 min, Ljud L104651-48
  • Barnaministeriet dokumentär skildrar barns och ungas livsvillkor i levande och dokumentära reportage. Programmen har ett tydligt barnperspektiv och riktar sig främst mot en vuxen publik.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 28 min, Ljud L105366-05
  • Vi tenderar att lägga allt mer av vår arbetstid på möten. Ändå är kunskapen om vad som skiljer ett bra möte från ett dåligt låg. Vi tittar närmare på den svenska möteskulturen. Hur beter vi oss på möten? Varför har vi dem? Vad skiljer ett bra möte från ett dåligt?
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 28 min, Ljud L105366-08
  • Många som arbetar tycker det är svårt att få balans mellan arbete och fritid. En del löser ekvationen genom att arbeta mindre och sänka sina omkostnader. Andra gör tvärt om och gör arbetet till en livsstil där arbete och fritid inte går att skilja åt. Möt familjen Gustavsson-Quist som bestämt sig f
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 28 min, Ljud L105366-07
  • Att arbeta med något som andra tycker är moraliskt fel - hur är det? Och vad är egentligen ett moraliskt riktigt val av arbete? Vi träffar personer från två avskydda branscher och filosoferar kring vad som är rätt och fel när det gäller yrkesval.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 28 min, Ljud L105366-06
  • Vi producerar allt mer på kortare tid i samhället. Fortfarande jobbar vi dock mycket i faktisk tid. Är det bra eller borde vi kunna jobba mindre i takt med produktivitetshöjningen?
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 28 min, Ljud L105366-04
  • Efter att Johan gick in i väggen gjorde han en lista på vad som var viktigt i livet. Arbete kom väldigt långt ner och han strävar inte efter ett vanligt lönearbete. Elisabet blev sjuk av stressen över att inte ha något arbete. Efter tio år har hon nu fått en coach, struktur och bättre självförtroen
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 28 min, Ljud L105366-03
  • Drivkraften i arbetet kan vara att tjäna pengar, göra karriär eller få status. Men det finns också en grupp människor som arbetar för ett högre syfte, där arbetet leder till en godare sak, bortom en själv. Vi tar reda på hur sådana arbeten kan se ut och varför vissa har en djupare mening i arbetet.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 28 min, Ljud L105366-02
  • Barn har både vilda och realistiska drömmar om framtida jobb. Men yrkesvalen är inte så fria som vi kanske tror utan styrs bland annat av kön och bakgrund. Och trots alla valmöjligheter är det fler barn som väljer samma väg som sina föräldrar idag, än vad det var för 30 år sedan.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 28 min, Ljud L105366-01
  • Arbetet har förändrats mycket under de senaste hundra åren och just nu förändras det snabbare än någonsin. Framtiden är här och robotarna tar över allt mer av vårt jobb. Samtidigt skapar den nya tiden nya typer av yrken. Vi fördjupar oss i hur arbetet, och synen på arbetet, förändras i takt med att
  • Utbildningsradion, 2017, Från 16 år, 53 min, Ljud L105262-02
  • Vi pratar med utgångspunkt i filmen Blair witch project. Vid lanseringen av filmen lekte man medvetet med gränserna mellan verklighet och fiktion för att skapa uppmärksamhet. Anna Charlotta Gunnarson och Maja Åström går också tillbaka i tiden och nystar i det kaos som radiodramat Världarnas krig sä
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 29 min, Ljud L104651-47
  • Barnaministeriet dokumentär skildrar barns och ungas livsvillkor i levande och dokumentära reportage. Programmen har ett tydligt barnperspektiv och riktar sig främst mot en vuxen publik.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 16 år, 53 min, Ljud L105262-01
  • Om historier som medvetet planterats för att lura oss. Det kan vara i syfte att göra reklam, väcka uppmärksamhet eller helt enkelt för att någon tycker att det är kul att luras. Vi pratar bland annat om Kim Anderzon, Tommy Nilsson och Ernst-Hugo Järegård som medvetet lurats. Anna Charlotta Gunnarso
  • Utbildningsradion, 2016, Från 16 år, 7 min, Film U103817-07
  • Går det att träna minnet så att det blir bättre? Det är något som forskaren Jessica K Ljungberg vill ta reda på. Hon leder en stor studie på den del av minnet som kallas arbetsminnet. I sin forskning fokuserar hon och hennes arbetslag på människor som är tvåspråkiga. Hur påverkas minnet av att hela
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 29 min, Ljud L104651-45
  • Barnaministeriet dokumentär skildrar barns och ungas livsvillkor i levande och dokumentära reportage. Programmen har ett tydligt barnperspektiv och riktar sig främst mot en vuxen publik.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 29 min, Ljud L104682-16
  • Frantz Fanon är psykiatrikern och författaren som med sina böcker inspirerat människor i kolonier över hela världen att göra motstånd. Han var själv beredd att dö för kampen, men också beredd att döda för sina idéer. För Fanon är våldet en nödvändighet. Utan våldet kan de koloniserade aldrig nå jäm
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 29 min, Ljud L104651-44
  • Barnaministeriet dokumentär skildrar barns och ungas livsvillkor i levande och dokumentära reportage. Programmen har ett tydligt barnperspektiv och riktar sig främst mot en vuxen publik.