• 103 träffar
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 28 min, Ljud UR204159
  • Vad hände sedan i historien om högstadieeleven som misstänktes vara på väg att giftas bort och skolkuratorn som engagerade sig i hennes fall? Och vad händer nu när skolor inte längre får hyra in rektorer, enligt ett beslut från Skolinspektionen? Vi följer upp några tidigare program.
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 28 min, Ljud UR204150
  • Undervisningen i skolan förväntas vara partipolitiskt neutral och det finns ett helt regelverk kring hur skolor ska göra när de bjuder in politiker till skolan. Vad händer då när läraren själv är politiker? Matilda Granberg Stålbert (KD), Kristina Bergman Alme (L) och Jenny Broman (V) är alla lokal
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 29 min, Ljud UR205369
  • Var går gränsen mellan att vara en medmänniska och professionell i sin lärarroll? Det är tankar som läraren Irene Emanuelsson brottas med varje dag när hon undervisar asylsökande ungdomar. Vi följer med Irene in i ett klassrum på Centrum för språkintroduktion på Lindholmen i Göteborg. Det är ett gy
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 28 min, Ljud UR204147
  • Lärare i socioekonomiskt utsatta områden har generellt mindre erfarenhet och behörighet än i andra skolor. Trots att budskapet i skoldebatten är att de bästa lärarna behövs på de skolor som har tuffast utmaningar. I Stockholm har man startat ett pilotprojekt på två skolor i utsatta områden där lära
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 28 min, Ljud UR204140
  • På Malmsjö skola i Botkyrka är Mats Dahl den tredje rektorn på tre terminer. Honom har kommunen hyrt in från en rektorsförmedling. På Viaskolan i Nynäshamn arbetar Jan Silfwerbrand från samma uthyrningsföretag, i väntan på att kommunen rekryterar en ordinarie rektor. Att det råder lärarbrist i Sver
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 28 min, Ljud UR204138
  • Hittelön, flyttbidrag eller betalt redan när du pluggar - med erbjudanden som de här försöker kommuner runtom i landet överträffa varandra för att locka till sig de eftertraktade lärarna. I tider av lärarbrist blir den här kampen mellan kommuner något av ett nollsummespel. Vad leder det till? Vi be
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 37 min, Ljud L105432-06
  • Ett samtal med Maria Lundevall, lärare på Fridaskolan i Vänersborg, och Fredrik Astin, lärare på Fennestra centrum i Göteborg. Om att vara lärare och om övergången mellan lärarutbildningen och läraryrket. Samtalet spelades in på Bokmässan 2016.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 19 min, Ljud L105432-17
  • Samtal med historielärarna Martin Englund, Blackebergs gymnasium, och Lisa Andersson, Malmö folkhögskola, om historisk empati. Historia handlar om människor, det handlar inte om krigen, processerna och skeendena. I grunden är det människor som har agerat, som har tänkt och som har känt.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 52 min, Ljud L105432-10
  • Ett samtal med Anna Sterlinger Ahlring, lärare i år 4-6 på Glömstaskolan, och Philip Hjalmarsson, idrottslärare på Gröndalsskolan. Vanligtvis intervjuar de lärare i sin egen podcast Anna och Philips lärarpodcast, men här berättar de själva om sin egen lärargärning, hur de ser på läraryrket samt öve
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 33 min, Ljud L105432-11
  • Ett samtal med lärarstudenterna Jasmin Andersson och Daniel Darpe om hur de upplever lärarutbildningen och hur de tänker om sitt framtida yrke som lärare. Jasmin är aktiv i Lärarnas Riksförbunds studerandeförening och Daniel i Lärarförbundets dito. Samtalet spelades in den 25 oktober 2016.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 20 min, Ljud L105432-16
  • Samtal med historielärarna Hanna Stålhammar, Hersby gymnasium, och Eric Gustafsson, Röda korsets folkhögskola om att göra urval till historieundervisningen. I princip står det (i styrdokumenten) att du kan beröra allt som någonsin hänt i världshistorien.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 16 min, Ljud L105432-14
  • Samtal med historielärarna Jenny Edvardsson, Wendesgymnasiet, och Andreas Wihlborg, Katrinebergs folkhögskola, om historiebruk. Det är oerhört viktigt att eleverna får kunskap om hur man kan använda historien för sina egna syften, menar Jenny Edvardsson.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 16 min, Ljud L105432-15
  • Samtal med historielärarna Marc Harding, Kista folkhögskola, och Sevilay Brännström, Fryshusets gymnasium, om vikten av att ha flera olika perspketiv på historien.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 55 min, Ljud L105432-09
  • Ett samtal med Khereddine Khaclouf, lärare i matematik och fysik på Brommagymnasiet, och Martin Younakhir, lärarstudent och lärare i engelska och svenska som andraspråk på Kungsholmens grundskola. Det handlar om hur det är att vara lärare och om övergången mellan lärarutbildningen och läraryrket. K
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 16 min, Ljud L105432-13
  • Ett samtal med läraren Emelie Eriksson om läraryrkets utmaningar och glädjeämnen samt hur hennes lärarliv har förändrats över tid, från lärarutbildningen till idag. Samtalet spelades in i november 2016.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 34 min, Ljud L105432-08
  • Ett samtal med Ida Lenneman och Malin Runering, lärare på Berzeliusskolan i Linköping. Om läraryrket och om övergången mellan lärarutbildningen och att bli lärare. Det handlar bland annat om vikten av att skynda långsamt, lära sig av sina misstag och att utvecklas tillsammans i kollegiet. Ida förme
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 24 min, Ljud L105432-12
  • Ett samtal med specialläraren Tina Holmström om läraryrkets utmaningar och glädjeämnen samt hur hennes lärarliv har förändrats över tid, från lärarutbildningen till idag. Tina har tidigare varit både barnskötare och klasslärare i år f-5. Samtalet spelades in på Skolforum den 30 oktober 2016.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 32 min, Ljud L105432-07
  • Ett samtal med Magnus Forsberg, lärare på ISGR (International School of the Gothenburg Region) i Göteborg. Om läraryrket och om övergången mellan lärarutbildningen och att bli lärare. Samtalet spelades in på Bokmässan 2016.
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 29 min, Ljud UR204328
  • Vi besöker Ängslättsskolan utanför Malmö, en skola som har daglig fysisk aktivitet på schemat. Vad innebär det för skolresultaten och vad krävs av pedagogerna för att lyckas skapa lust till rörelse? Möt idrottslärarna Fredrik Pihlqvist och Kristian Persson som motiverar barnen till rörelse som skap