• 54 träffar
  • SLI filmutbud, 2014, Från 13 år, 50 min, Film F2105
  • För c:a 3000 år sedan, lades kulturella grunden för västerländska civilisationen runt Medelhavets strandlinjer. Här föddes demokratin, stora tänkare och början av det vetenskapliga resonemanget.
  • FilmCentrum, 2013, Från 13 år, 91 min, Film F1946
  • The Selfish Giant är en stark och osentimental historia om två av vuxenvärldens svikna barn som tvingas uppfinna egna strategier för att klara både sin egen och sina familjers tillvaro....
  • FilmCentrum, 2015, Från 13 år, 76 min, Film F2031
  • Det är en ovanlig blandning av överlevande som står på kajen i Malmö den 28:e april 1945.
  • Ets Media, 2015, Från 14 år, 52 min, Film F2002
  • Vem är den oväntade jihadisten? En fransk dokumentär om vanliga tonåringar som lämnat sina familjer för att bli martyrer i det heliga kriget.
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 18 min, Film U103629-105
  • I Europas svaga hjärta - Från Haag 1948 till Ungern 2014 beskriver journalisten Annika Ström Melin hur det europeiska samarbetet har utvecklats. Samarbetet bygger på en paradox: tuffa krav rörande mänskliga rättigheter ställs på länder som vill bli medlemmar, men motsvarande regler gäller inte fö
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 29 min, Ljud L103849-09
  • Sändningsår 2014. De senaste årens ekonomiska kris har fått många att bli besvikna på EU och på allt fler håll ropas det på nationella lösningar. Vad innebär det för EU:s framtid?
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 29 min, Ljud L103849-08
  • Sändningsår 2014. Vad kan EU göra för att förbättra jämställdheten i medlemsländerna? En av de saker som påverkar kvinnors möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden är tillgången till barnomsorg. Men om det är ett område som EU kan och bör lagstifta om är inte självklart.
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 29 min, Ljud L103849-07
  • Sändningsår 2014. Europaparlamentet består av 766 ledamöter från EU:s medlemsländer. Parlamentarikerna har många lagförslag att ta ställning till och det är svårt att hinna få grepp om allt. Vi träffar bland andra parlamentarikern och piratpartisten Christian Engström.
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 29 min, Ljud L103849-06
  • Sändningsår 2014. År 2007 antog EU ett klimatpolitiskt program som slog fast att till år 2020 ska koldioxidutsläppen minska med 20 procent, energikonsumtionen minska med 20 procent och andelen förnybara energikällor öka till 20 procent av den totala konsumtionen. Kommer det gå att nå de målen?
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 29 min, Ljud L103849-05
  • Sändningsår 2014. Miljögifter känner inga gränser och ställer stora krav på samarbete inom EU. Hur farliga är egentligen de kemikalier som vi har i våra egna hem?
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 29 min, Ljud L103849-04
  • Sändningsår 2014. Eurozonen har fortfarande inte återhämtat sig från den ekonomiska kris som inleddes 2009. Ändå söker sig nya länder till samarbetet. Vi besöker Lettland där man sade adjö till den egna valutan lats den 1 januari 2014.
  • Utbildningsradion, 2014, Från 13 år, 6 min, Film U103470-01
  • Sverige är med i EU, men vad innebär det egentligen? Vad bestäms i EU, och vad bestäms i Sverige? Vi följer hur en EU-lag blir till och får se vad EU-parlamentet, EU-kommissionen och Ministerrådet gör.
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 29 min, Ljud L103849-03
  • Sändningsår 2014. Den fria rörligheten inom EU har gett oss fler tiggare på gatorna men också mer pengar i välfärdssystemen. I Europa rasar nu hätska diskussioner om huruvida begränsningar bör införas.
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 29 min, Ljud L103849-02
  • Sändningsår 2014. På EU:s inre marknad ska varor, tjänster, kapital och människor kunna röra sig fritt. Det leder till ett behov av att standardisera och skapa gemensamma regler på allt fler områden. Var går gränsen för vad EU måste reglera för att den inre marknaden ska fungera?
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 29 min, Ljud L103849-01
  • Sändningsår 2014. 1950 föddes tanken som skulle förändra Europa för gott. Den franske tjänstemannen Jean Monnets idé gick ut på att skapa en överstatlig institution som skulle ta över ansvaret för kol- och stålindustrin i några av Europas länder. Detta blev fröet till ett helt nytt politiskt system
  • EM film & video, 2014, Från 12 år, 17 min, Film F1758
  • En film om demokrati och allmäna val i Sverige. Vad innebär demokrati och hur går det till att rösta? Till vilka val röstar vi och när? Ciceronerna Angelica och John för handlingen framåt.
  • SLI - Basutbud, 2012, Från 14 år, 8 min, Film SLIF1041-02
  • Denna film kan användas för seminarier eller utbildning för att inleda en diskussion om behovet av kriskommunikation före, under och efter en kris eller allvarlig olycka. Deponerad av MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  • SLI - Basutbud, 2012, Från 14 år, 7 min, Film SLIF1041-01
  • En "eye-opener" som sätter fingret på utmaningen i att hantera kriser och allvarliga olyckor både inom och utanför EU:s gränser. Filmen kan användas för utbildning eller seminarier för att inleda en diskussion om hur samhället kan förbereda sig för framtida kriser. Deponerad av MSB -...
  • Utbildningsradion, 2011, Från 19 år, 29 min, Ljud L102153-14
  • EU är tänkt att få en gemensam asyl- och migrationspolitik under 2012. Ansvarig för att ro projektet i hamn är vår kommissionär Cecilia Malmström. Hur kommer en sådan politik att se ut, nu när främlingsfientliga partier får allt större inflytande i många länder?
  • Cinebox, 2009, Från 6 år, 32 min, Film DVD1404
  • Eva Funck ger sig ut i verkligheten för att förklara och berätta om allt det där vi har omkring oss, men inte riktigt vet varför det finns. Säsong 2 av Evas Superkoll består av 4 dvd skivor.