• 64 träffar
  • Filmo, 2010, Från 13 år, 22 min, Film FS2779
  • Drömmen om att lämna sitt land för en bättre framtid är lika gammal som människan själv. Dagens migration är snabb, global och omfattande.
  • Filmo, 2012, Från 13 år, 26 min, Film FS2794
  • Eurokrisen drabbar inte bara de 330 miljoner européer som använder valutan, även oss i Sverige med neddragningar och arbetslöshet. Man pratar nu om en ekonomisk tillbakagång av stora mått ...
  • Filmo, 2013, Från 13 år, 26 min, Film FS2679
  • Under sina år i EU har Litauen upplevt dramatiska förändringar. Ungefär en procent av landets befolkning lämnar Litauen varje år av dem är många unga. Landet har förlorat en stor del av sin...
  • Filmo, 2013, Från 13 år, 26 min, Film FS2678
  • När Ungern gick med i EU fick många av landets invånare upp ögonen för övriga Europas levnadsstandard. Under en tid var det billigt och enkelt att låna och många tog lån som de inte hade råd med
  • Filmo, 2013, Från 13 år, 26 min, Film FS2677
  • När Lettland gick in i EU var landet unionens fattigaste medlem. Men efter inträdet fick man den snabbast växande ekonomin i Europa. I Riga sköt dyra köpcentra upp, samtidigt som fastighetspriserna
  • Filmo, 2013, Från 13 år, 26 min, Film FS2676
  • Tjeckien har på senare år upplevt snabba förändringar. Landet är rikt på kulturmiljöer, och efter inträdet i EU lockas inte bara turister utan också internationella filmteam hit.
  • Filmo, 2013, Från 11 år, 26 min, Film FS2690
  • Slovenien var under lång tid en mönstermedlemstat i EU. Ett demokratiskt styrelseskick och stadigt ökande ekonomi präglade länge nationen. Priset har varit att invånarna fått vänja sig vid ett ökat...
  • Filmo, 2013, Från 11 år, 26 min, Film FS2689
  • I över 50 år var Estland en del av Sovjetunionen. Fortfarande gränsar landet till Ryssland, och fortfarande gör sig landets historia påmint med jämna mellanrum.
  • Filmo, 2013, Från 11 år, 26 min, Film FS2688
  • Idag är Polen EU:s sjätte största ekonomi och den 23:e största i världen. Landet har utvecklats enormt sedan inträdet i EU år 2004. Idag ser många av invånarna ljust på framtiden.
  • Filmo, 2013, Från 11 år, 26 min, Film FS2687
  • I över 35 år har Cypern varit en delad ö. Trots otaliga försök att lösa konflikten mellan den grekcypriotiska södra delen och den turkcypriotiska norra delen, förblir relationen mellan dem kylig.
  • SLI filmutbud, 2014, Från 13 år, 50 min, Film F2105
  • För c:a 3000 år sedan, lades kulturella grunden för västerländska civilisationen runt Medelhavets strandlinjer. Här föddes demokratin, stora tänkare och början av det vetenskapliga resonemanget.
  • FilmCentrum, 2013, Från 13 år, 91 min, Film F1946
  • The Selfish Giant är en stark och osentimental historia om två av vuxenvärldens svikna barn som tvingas uppfinna egna strategier för att klara både sin egen och sina familjers tillvaro....
  • FilmCentrum, 2015, Från 13 år, 76 min, Film F2031
  • Det är en ovanlig blandning av överlevande som står på kajen i Malmö den 28:e april 1945.
  • Ets Media, 2015, Från 14 år, 52 min, Film F2002
  • Vem är den oväntade jihadisten? En fransk dokumentär om vanliga tonåringar som lämnat sina familjer för att bli martyrer i det heliga kriget.
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 18 min, Film U103629-105
  • I Europas svaga hjärta - Från Haag 1948 till Ungern 2014 beskriver journalisten Annika Ström Melin hur det europeiska samarbetet har utvecklats. Samarbetet bygger på en paradox: tuffa krav rörande mänskliga rättigheter ställs på länder som vill bli medlemmar, men motsvarande regler gäller inte fö
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 29 min, Ljud L103849-09
  • Sändningsår 2014. De senaste årens ekonomiska kris har fått många att bli besvikna på EU och på allt fler håll ropas det på nationella lösningar. Vad innebär det för EU:s framtid?
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 29 min, Ljud L103849-08
  • Sändningsår 2014. Vad kan EU göra för att förbättra jämställdheten i medlemsländerna? En av de saker som påverkar kvinnors möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden är tillgången till barnomsorg. Men om det är ett område som EU kan och bör lagstifta om är inte självklart.
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 29 min, Ljud L103849-07
  • Sändningsår 2014. Europaparlamentet består av 766 ledamöter från EU:s medlemsländer. Parlamentarikerna har många lagförslag att ta ställning till och det är svårt att hinna få grepp om allt. Vi träffar bland andra parlamentarikern och piratpartisten Christian Engström.
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 29 min, Ljud L103849-06
  • Sändningsår 2014. År 2007 antog EU ett klimatpolitiskt program som slog fast att till år 2020 ska koldioxidutsläppen minska med 20 procent, energikonsumtionen minska med 20 procent och andelen förnybara energikällor öka till 20 procent av den totala konsumtionen. Kommer det gå att nå de målen?
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 29 min, Ljud L103849-05
  • Sändningsår 2014. Miljögifter känner inga gränser och ställer stora krav på samarbete inom EU. Hur farliga är egentligen de kemikalier som vi har i våra egna hem?