• 66 träffar
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 28 min, Ljud UR204145
  • I takt med att förskolans pedagogiska uppdrag betonas allt mer ifrågasätts barnskötarnas roll. Säffle kommun är en av många kommuner i landet som har haft målet att alla som jobbar i förskolan ska vara förskollärare. Barnskötare har inte kunnat få fasta tjänster och när barngrupper har krympt så ha
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 28 min, Film U104666-30
  • Tema: nyanlända och sen då? Innan många nyanlända svenskar kan delta i skolans ordinarie undervisning går de i en förberedelseklass. Forskning visar att det är viktigt hur övergången mellan förberedelseklassen och ordinarie undervisning sker. Skolinspektionen menar att få skolor har ett pedagogiskt
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 29 min, Ljud L104664-33
  • Lärarrummet porträtterar inspirerande och engagerade pedagoger över hela landet i levande och fördjupande reportage. Lyssnaren får följa med in i klassrummen, ta del av lärarnas syn på pedagogik och höra vilka knep och metoder de använder sig av för att nå fram till eleverna. Säsong 6.
  • FilmCentrum, 2016, Från 14 år, 106 min, Film F2257
  • När bästisarna Kim, Momo och Bella dricker saften från en märklig blomma, händer något magiskt...
  • Utbildningsradion, 2016, Från 19 år, 7 min, Ljud L104905-08
  • Studenter på allmän linje diskuterar dagens samhälle. Lever vi i ett perfekt samhälle eller skulle det kunna förbättras? Studenterna funderar på hur ett utopiskt samhälle skulle kunna vara uppbyggt. Hur skulle ett perfekt samhälle kunna se ut och vad skulle man behöva förändra för att nå dit?
  • Utbildningsradion, 2016, Från 19 år, 7 min, Ljud L104905-07
  • Genom livet både förväntas och vill vi vara med i olika gruppsammanhang. Studenterna på allmän linje diskuterar hur vår första sociala anknytningsgrupp, vår familj, påverkar hur vi närmar oss och tar plats i gemenskaper genom resten av livet.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 19 år, 7 min, Ljud L104905-06
  • I samhället finns en mängd olika utseendeideal som kan påverka vår självkänsla. Vilka ideal gällande kroppar och kläder finns? Hur ska man förhålla sig till idealen och kan de vara skadliga? Fyra studenter på allmän linje diskuterar olika förhållningssätt till och motståndsstrategier mot utseendeid
  • Utbildningsradion, 2016, Från 19 år, 7 min, Ljud L104905-05
  • Psykisk ohälsa är ett stigma i dagens samhälle. Det finns personer som inte vågar prata om sina problem av rädsla för att inte bli tagna på allvar. Ahmed och Mattias som läser allmän linje vet hur det är att inte må bra och diskuterar vikten av att prata om psykisk hälsa och att våga be om hjälp.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 19 år, 29 min, Ljud L104664-30
  • Studiehandledare på modersmål är en relativt ny yrkesgrupp i skolan. Yrket går ut på att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever. I Göteborg finns en ettårig yrkesutbildning för blivande studiehandledare. Vi åker dit för att ta reda på vilka de är som vill bli studiehandledare och vad d
  • Utbildningsradion, 2016, Från 19 år, 7 min, Ljud L104905-03
  • Är ensam stark eller behöver vi människor omkring oss? Studenterna på allmän linje diskuterar vänskap och relationer. Vad definierar god vänskap och hur är man en bra vän? Vad innebär att vara där för varandra och går det att klara sig utan vänner?
  • Utbildningsradion, 2016, Från 19 år, 7 min, Ljud L104905-04
  • Ända sedan Filip var liten har han känt att omgivningen utgått från att han skulle vara intresserad av tjejer. Filip och andra studenter på allmänna linjen diskuterar hur samhällets krav påverkar oss och varför kärleksrelationer ofta värderas högre än andra relationer.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 19 år, 29 min, Ljud L104664-28
  • Annika Andersson är kemilärare på S:t Petri gymnasieskola i Malmö. Inspirerad av motionsformen spinning arbetar hon med intervallundervisning i klassrummet där man varvar ansträngning med vila. Annika beforskar sin metod och sprider den vidare till andra lärare genom nätverket Vetenskap i skolan, V
  • Utbildningsradion, 2016, Från 19 år, 7 min, Ljud L104905-02
  • Självkänsla och prestation, hur hänger de ihop? Baseras vår självkänsla på vad vi presterar i skolan eller på jobbet? Elever på allmän linje diskuterar prestationer och funderar på om de höga krav vi ibland ställer på oss själva har något med rädsla för döden att göra.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 19 år, 7 min, Ljud L104905-01
  • Allmännare kallas studenter som går den allmänna linjen på folkhögskolan. Allmän linje vänder sig till dem som saknar grundskole- eller gymnasiekompetens. Men hur är det att vara en allmännare? Studenter på allmän linje diskuterar vad som skiljer tillvaron på folkhögskolan från den på gymnasiet.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 13 år, 13 min, Film U104613-03
  • Vi träffar Lena Sundqvist och Mahmoud Bitar. Båda arbetar som programledare men har tagit helt olika vägar dit. Begränsar gymnasievalet chanserna att få ett visst jobb? Coacherna rapparen Beri Gerwise och Fares Hamed från Changers Hub svarar. Och i Solskensskolan har dagen kommit till den stora val
  • Utbildningsradion, 2016, Från 13 år, 13 min, Film U104613-02
  • Möt Victoria och Joatin som arbetar som systemutvecklare, men valde helt olika vägar för att nå dit. Hur vet man att man valt rätt gymnasium och rätt program? Coacherna Beri Gerwise och Fares Hamed svarar. I Solskensskolan får eleverna prova på forumspel om sin egen framtid.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 13 år, 13 min, Film U104613-01
  • Vi träffar Nordens största beautybloggare Linda Hallberg och Fazli Krasniqi som båda arbetar som makeup-artister, men som tagit helt olika vägar dit. I Solskenskolan går Clara till kuratorn för att prata om sin oro över att betygen inte ska räcka till för att komma in på det program hon vill. Skolt
  • Utbildningsradion, 2016, Från 19 år, 29 min, Ljud L104664-20
  • Sedan början av 2000-talet har musikläraren Eva Bornemark lärt ut svenska till nyanlända vuxna med hjälp av sång och musik. Hon kallar sitt ämne för svenska med sång och många av sångerna som hon använder har hon skrivit själv. För Eva Bornemark är det viktigt att sångtexterna är begripliga men o
  • Utbildningsradion, 2016, Från 19 år, 8 min, Film U104580-04
  • Är det bäst att satsa på arbete eller utbildning? Och vad kostar det att studera i Sverige? Nadine Jazzar intervjuar Inger Hellman som är studievägledare på SFI.