Ämne (SAB)
   
  • 15 träffar
   • Eduklips, 2012, Från 13 år, 2 min, Film EDUS14205
   • I det här utbildningsklippet går vi igenom den industriella revolutionen, med fokus på transporternas betydelse för utvecklingen.
   • Eduklips, 2012, Från 13 år, 2 min, Film EDUS14204
   • I det här utbildningsklippet går vi igenom den industriella revolutionen, med fokus på naturresursernas betydelse för utvecklingen.
   • Filmo, 2012, Från 13 år, 50 min, Film F2259
   • I Världens historia reser tittaren genom tid över hela världen till avgörande vändpunkter i mänsklighetens historia, till platser och händelser som format världen vi lever i.
   • Kunskap & Upplevelse AB, 2015, Från 10 år, 30 min, Film F2250
   • En film om den stora utvandringen från Sverige till USA mellan 1840 och 1920.
   • Utbildningsradion, 2010, Från 13 år, 28 min, Film U101482-02
   • Bearbetning av serien Max 1800-tal. Under 1800-talet ökade läskunnigheten, och många författare nådde ut med sina alster till en vidare läsekrets. Uppfinningar som telefonen och filmen såg dagens ljus.
   • Utbildningsradion, 2010, Från 13 år, 27 min, Film U101482-01
   • Bearbetning av serien Max 1800-tal. Intresset för människans inre själsliv resulterar i en rad skräckkaraktärer inom litteraturen. Nu föds också en ny samhällsklass - borgarklassen - vars behov kommer att styra århundradet.
   • Utbildningsradion, 2008, Från 16 år, 27 min, Film U101060-06
   • Kolonialismen gjorde Europa rikt under 1800-talet och motiverades bland annat av rasism som gjordes till vetenskap. Även antisemitismen ändrar karaktär och blir rasistisk snarare än religiös.
   • Utbildningsradion, 2008, Från 16 år, 28 min, Film U101060-04
   • Under 1800-talet skulle uppfinningar som tåget, telegrafen och telefonen komma att revolutionera kommunikationen mellan människor. Då oljan upptäcktes skulle världen aldrig mer bli sig lik.
   • Utbildningsradion, 2008, Från 16 år, 28 min, Film U101060-03
   • 1800-talet var en tid av ökad frihet för kvinnor. Industrialismen och nya politiska idéer öppnade upp samhället. Samtidigt ledde borgarklassens könsideal till en ny typ av ofrihet.
   • Utbildningsradion, 2008, Från 16 år, 28 min, Film U101060-02
   • Franska revolutionens idéer om frihet, jämlikhet och broderskap spreds över Europa med Napoleonkrigen. Samtidigt skedde en annan revolution, den industriella, som skulle förändra Sverige och Europa för alltid.
   • Utbildningsradion, 2008, Från 16 år, 27 min, Film U101060-01
   • Under 1800-talet föddes idén om människan som en fri individ. Samtidigt trodde man sig kunna skapa en god människa genom politiska reformer som folkskolan och cellfängelser.