• 380 träffar
  • Filmo, 2010, Från 13 år, 58 min, Film FS2765
  • Vare sig vi vill det eller inte så kommer mänskligheten att genomgå omvälvande förändringar. Klimatförändringar, befolkningsutvecklingen, artutrotningen, resursförbrukningen etc. ändrar våra ...
  • Filmo, 2010, Från 13 år, 22 min, Film FS2779
  • Drömmen om att lämna sitt land för en bättre framtid är lika gammal som människan själv. Dagens migration är snabb, global och omfattande.
  • Filmo, 2010, Från 15 år, 45 min, Film FS2778
  • I slutet av 1800-talet dök sionismen, en politisk minoritetsrörelse, upp på den internationella arenan. Sionisternas ledare ville skapa en judisk stat någonstans i världen och helst i Palestina.
  • Filmo, 2012, Från 13 år, 25 min, Film FS2795
  • Ungdomars engagemang är viktigt. Det kan vara i en intresseorganisation, en idrottsförening, ett politiskt parti eller bara att våga göra sin grej.
  • Filmo, 2013, Från 13 år, 29 min, Film FS2695
  • Sverige har jämförelsevis en hög ungdomsarbetslöshet, som berör många. År 2013 gick nära en av fyra utan jobb. Filmen går igenom hur arbetsmarknaden fungerar och vilka orsaker som kan ligga bakom...
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 29 min, Film UR204437
  • Mikael Arevius är Curriculum Manager på Hans Roslings stiftelse Gapminder. Målsättningen är att med föreläsningar ge en faktabaserad världsbild i Hans Roslings anda. Här ger Mikael Arevius tydliga exempel på all positiv utveckling som sker i världen. Barnadödligheten går ner, medellivslängden går u
  • Cinebox, 2014, Från 6 år, 14 min, Film FS2643
  • Vår trafikmiljö är tuff för barn och beroende på var man bor ser farorna olika ut. I Enkla trafikregler: Landsbygd lär sig barn vad som är viktigt att kunna när man är ute i trafiken, anpassat eft
  • Cinebox, 2016, Från 13 år, 7 min, Film FS2522
  • En ung kvinna närmar sig ett badhus med Mats, en funktionsnedsatt man i rullstol. I omklädningsrummet kämpar kvinnan med att klä på Mats hans badbyxor. Hon är irriterad för att hon måste ta hand om.
  • Cinebox, 2016, Från 13 år, 10 min, Film FS2540
  • Alla kan lära sig av tänkaren Sigmund Freuds idéer och öppna dörren till sitt inre. Freud hade själv många problem i livet och kanske fick han därför insikt om andras. Mest känd är Freud för metoden..
  • Cinebox, 2016, Från 13 år, 10 min, Film FS2538
  • Filosofen Konfucius föddes 551 f.Kr i Kina. Han är känd för idéer som att ritualer är viktiga, att vi ska vörda våra föräldrar och att vi ska underkasta oss hedervärda personer. Gammaldags ...
  • Cinebox, 2016, Från 14 år, 54 min, Film FS2533
  • Guatemalas första kvinnliga justitiekansler påbörjar ett envist och seriöst arbete för att rå på korruption, knarkhandel och straffrihet i Guatemala. Hon arresterar och åtalar till och med den ...
  • Cinebox, 2017, Från 15 år, 60 min, Film FS2515
  • Rysslands omvandling från kommunistisk planekonomi till marknadsekonomi blev katastrofal. Från ena dagen till andra blev prissättningen av livsmedel fri. Plötsligt fanns varor i butikerna, men få...
  • Filmo, 2015, Från 13 år, 86 min, Film FS2493
  • En film med spelfilmslängd om mordet på regeringschefen, statsministern Olof Palme, ett mord som skakade om och förändrade Sverige på samma sätt som attentatet den 11 september 2001 förändrade USA.
  • Filmo, 2015, Från 13 år, 53 min, Film FS2486
  • I Sverige har kränkningar och hot på sociala medier blivit så vanliga att vi accepterar inlägg som vi aldrig skulle tolerera annars. Får man skriva vad man vill på nätet?
  • Cinebox, 2016, Från 14 år, 59 min, Film FS2529-4
  • Nationalismen växer i Europa. I land efter land växer partier som vill begränsa invandringen och stoppa ett mångkulturellt samhälle. Fredrik Önnevall reser i olika länder och träffar personer ...
  • Cinebox, 2016, Från 14 år, 59 min, Film FS2529-3
  • Nationalismen växer i Europa. I land efter land växer partier som vill begränsa invandringen och stoppa ett mångkulturellt samhälle. Fredrik Önnevall reser i olika länder och träffar personer ...
  • Cinebox, 2016, Från 14 år, 59 min, Film FS2529-2
  • Nationalismen växer i Europa. I land efter land växer partier som vill begränsa invandringen och stoppa ett mångkulturellt samhälle. Fredrik Önnevall reser i olika länder och träffar personer ...
  • Cinebox, 2016, Från 14 år, 59 min, Film FS2529-1
  • Nationalismen växer i Europa. I land efter land växer partier som vill begränsa invandringen och stoppa ett mångkulturellt samhälle. Fredrik Önnevall reser i olika länder och träffar personer ...