• 368 träffar
  • Utbildningsradion, 2018, Från 10 år, 7 min, Film UR206230
  • Enkelt förklarat om svenska lagar och traditioner, och några snabba fakta om Sverige. Finns det något som är typiskt svenskt? Vilka seder finns det och vilka högtider firas här?
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 9 min, Film U105570-02
  • Andrea från Barcelona är inte rädd att säga vad hon tycker på ledningsgruppens möten. Hon förstår inte varför kollegan Linda aldrig säger vad hon tycker. Precis som alla andra svenskar håller Linda bara med de andra och söker konsensus. Om hur vår kultur sätter krokben för kommunikation på jobbet.
  • Filmo, 2005, Från 13 år, 59 min, Film FS2908
  • och att minnas sin tid när minnet rinner ut likt en sinande flod. Vi möter Arne och Erik, som blivit goda vänner i sorgen och insikten om att livet snart är slut. Erik träffar Britta och deras
  • Filmo, 2006, Från 15 år, 27 min, Film FS2907
  • Irma-Maria Ekström har hela sitt vuxna liv ägnat sig åt socialt arbete. De sista sju åren före sin pension skapade hon ett äldreboende som är unikt till sitt innehåll.
  • Filmo, 1999, Från 14 år, 58 min, Film FS2892
  • När Sussi får sitt andra barn förändras livet och hon får svårt att slappna av. För att kunna sova på nätterna börjar hon med sömntabletter, ordinerade av en läkare. Det blir början till medicinberoen
  • Filmo, 1999, Från 14 år, 58 min, Film FS2891
  • Kerstin är en ensamstående och frånskild mamma. Hon jobbar på servicehus, är trött på sitt arbete och känner att hon sällan får uppskattning för det hon gör. Det hon fruktar allra mest är att sonen Jo
  • Filmo, 2002, Från 13 år, 62 min, Film FS2888
  • typ Key West är en svensk spelfilm baserad på verkliga händelser i Staffanstorp där ett gäng vanliga ungdomar hamnar i utanförskap, kriminalitet och drogmissbruk. Filmen handlar om Jocke som avled
  • Cinebox, 2017, Från 13 år, 26 min, Film FS2899
  • Den amerikanska serien Internationella händelser belyser globala händelser med en reflekterande blick och utifrån flera länders perspektiv. EU grundades i kölvattnet av andra världskriget med det...
  • Cinebox, 2017, Från 13 år, 26 min, Film FS2900
  • Den amerikanska serien Internationella händelser belyser globala händelser med en reflekterande blick och utifrån flera länders perspektiv. Global handel har förändrat det sätt vi lever våra liv. De
  • Filmo, 2010, Från 13 år, 22 min, Film FS2779
  • Drömmen om att lämna sitt land för en bättre framtid är lika gammal som människan själv. Dagens migration är snabb, global och omfattande.
  • Filmo, 2010, Från 15 år, 45 min, Film FS2778
  • I slutet av 1800-talet dök sionismen, en politisk minoritetsrörelse, upp på den internationella arenan. Sionisternas ledare ville skapa en judisk stat någonstans i världen och helst i Palestina.
  • Cinebox, 2017, Från 13 år, 26 min, Film FS2898
  • Den amerikanska serien Internationella händelser belyser globala händelser med en reflekterande blick och utifrån flera länders perspektiv. Kina utökar sin militära maritima närvaro i de Syd- och...
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 29 min, Ljud UR203549
  • Hans teorier om hur den brutala och egoistiska mänskliga naturen ska tyglas har provocerat. Trots det anses 1600-talsfilosofen Thomas Hobbes vara en av den moderna statens fäder. Hobbes menar att människan är en egoistisk varelse som styrs av sina egna intressen. Och det finns bara ett sätt att lös
  • Filmo, 2010, Från 13 år, 58 min, Film FS2765
  • Vare sig vi vill det eller inte så kommer mänskligheten att genomgå omvälvande förändringar. Klimatförändringar, befolkningsutvecklingen, artutrotningen, resursförbrukningen etc. ändrar våra ...
  • Filmo, 2012, Från 13 år, 25 min, Film FS2795
  • Ungdomars engagemang är viktigt. Det kan vara i en intresseorganisation, en idrottsförening, ett politiskt parti eller bara att våga göra sin grej.
  • Filmo, 2013, Från 13 år, 29 min, Film FS2695
  • Sverige har jämförelsevis en hög ungdomsarbetslöshet, som berör många. År 2013 gick nära en av fyra utan jobb. Filmen går igenom hur arbetsmarknaden fungerar och vilka orsaker som kan ligga bakom...
  • Cinebox, 2014, Från 6 år, 14 min, Film FS2643
  • Vår trafikmiljö är tuff för barn och beroende på var man bor ser farorna olika ut. I Enkla trafikregler: Landsbygd lär sig barn vad som är viktigt att kunna när man är ute i trafiken, anpassat eft
  • Cinebox, 2016, Från 13 år, 7 min, Film FS2522
  • En ung kvinna närmar sig ett badhus med Mats, en funktionsnedsatt man i rullstol. I omklädningsrummet kämpar kvinnan med att klä på Mats hans badbyxor. Hon är irriterad för att hon måste ta hand om.
  • Cinebox, 2016, Från 13 år, 7 min, Film FS2540
  • Alla kan lära sig av tänkaren Sigmund Freuds idéer och öppna dörren till sitt inre. Freud hade själv många problem i livet och kanske fick han därför insikt om andras. Mest känd är Freud för metoden..