• 1550 träffar
  • Hamark Film, 2017, Från 10 år, 6 min, Film F2319
  • Inom islam kallas en av ledarna för imam. I filmen får vi reda på vilka som kan bli imamer och vilka olika funktioner en imam har. Vi får bl a träffa ungdomar som uttrycker vad imamer betyder för dem.
  • Hamark Film, 2017, Från 10 år, 8 min, Film F2318
  • Inom våra religioner finns det levnadsregler som ska följas. De fem pelarna är de viktigaste reglerna inom Islam. Men det finns fler regler som en muslim bör följa.
  • Hamark Film, 2017, Från 10 år, 9 min, Film F2317
  • I våra religioner har man mötesplatser och byggnader där man samlas för att fira gudstjänst, be och vara tillsammans. Inom islam kallas den heliga byggnaden för moské. Vi gör besök i en av dem.
  • Cinebox, 2016, Från 10 år, 37 min, Film F2307
  • Att kunna hitta med en karta är bra på skogspromenaden, vid orientering eller en resa med bil eller båt. Åt vilket håll ligger de olika väderstrecken nord, syd, öst och väst? Och hur fungerar en...
  • Kunskapsmedia AB, 2017, Från 13 år, 14 min, Film F2302
  • En inspirerande och informativ introduktionsfilm till FN - Förenta Nationerna. Vi träffar en FN-soldat, en ungdomsrepresentant i FN:s Generalförsamling och en ung FN-ambassadör.
  • FilmCentrum, 2016, Från 14 år, 28 min, Film F2316
  • 15-årige William kämpar för vad han tror på och försöker hela tiden vara sig själv. Det ger honom flera vänner men även en del fiender...
  • FilmCentrum, 2016, Från 15 år, 36 min, Film F2312
  • När den nyutexaminerade läraren Simon kommer tillbaka till den förort han växte upp i får han vetskap om en händelse som försätter honom i en svår situation...
  • FilmCentrum, 2016, Från 6 år, 66 min, Film F2315
  • Zucchini är en ovanligt modig liten pojke och inte alls någon konstig gurka som man kan tro. När hans mamma dör känner han sig ensammast i hela världen...
  • FilmCentrum, 2015, Från 12 år, 29 min, Film F2311
  • De har gått i samma klass sen årskurs ett, men när de börjar högstadiet känns allt plötsligt annorlunda...
  • FilmCentrum, 2017, Från 16 år, 97 min, Film F2313
  • Vi följer Metin, en ung man i en av Stockholms förorter där oskrivna lagar gäller...
  • Kunskapsmedia AB, 2017, Från 7 år, 8 min, Film F2305
  • I den här animerade filmen lär vi oss berättelsen om Noas ark varför Gud bestämmer sig för att förgöra hela mänskligheten och varför Noa och hans familj bygger en jättelik ark!
  • Kunskapsmedia AB, 2017, Från 13 år, 17 min, Film F2304
  • 2015 satte FN ihop en 15-års plan med olika globala mål för att göra världen bättre Agenda 30. Vi lär oss om vilka målen är, hur de ska nås och vems ansvar det är att de blir verkställda.
  • Kunskapsmedia AB, 2017, Från 10 år, 13 min, Film F2303
  • Vi ska titta närmare på mänskliga rättigheter. Med leranimationer och intressanta historier, väcks intressanta frågor att diskutera kring mänskliga rättigheter i klassrummet.
  • Solfilm Media AB, 2017, Från 13 år, 16 min, Film F2300
  • I det här programmet undersöker vi metallers egenskaper och användningsområden. Vi lär oss hur metaller är uppbyggda och begrepp som oxidering, alkalimetaller och reaktionsmekanismer.
  • Solfilm Media AB, 2017, Från 12 år, 16 min, Film F2299
  • I den här filmen ska vi lära oss om anpassningar hos djur som formats genom evolutionen. Vi ser exempel på djur som anpassats på olika sätt: som bläckfisken, myrpiggsvinet och ugglefjärilen.
  • Kunskapsmedia AB, 2017, Från 13 år, 11 min, Film F2301
  • Vi får lära oss hur man urskiljer propaganda från verklig fakta och hur vi bäst motverkar att osann information sprids. Vi träffar journalister, viralgranskare och beteendevetare.
  • Filmo, 2016, Från 12 år, 52 min, Film F2309
  • Johann Gutenberg står bakom medeltidens mest betydande uppfinning, den snabba, moderna boktryckarkonsten, som revolutionerade spridningen av kunskap och idéer. Tidigare har man inte vetat så mycket.
  • Filmo, 2016, Från 12 år, 27 min, Film F2310
  • Förnybara energibärare är både miljövänliga och klimatneutrala då dess reserver inte utarmas. Idag eftersträvas en global förändring av energiframställningen, att vi går ifrån fossila bränslen och..
  • Filmo, 2016, Från 13 år, 26 min, Film F2308
  • Insekter är vår planets mest framgångsrika livsformer. De anpassar sig i varierade miljöer och finner sinnrika lösningar. Vi kan lära oss mycket av dem, även inom områden vi kanske minst anar...