• 2350 träffar
  • Filmo, 2008, Från 9 år, 13 min, Film FS3008
  • Ljus och mörker. Dag och natt. Vad ser vi för ljus och varför? Det är dags att öppna ögonen! Filmen förklarar varför det blir dag och natt, hur en biograf och ett öga fungerar, vad en camera obscura är och hur vi ser ljuset.
  • Cinebox, 2011, Från 10 år, 26 min, Film FS3015
  • Oroligt rör sig den enögda vargen i sin bur på zooet. Han ser på världen utanför med ett öga. För honom är det mer än tillräckligt. En dag möter han pojken Africas blick.
  • Cinebox, 2011, Från 13 år, 30 min, Film FS3012
  • Jorden har en enorm artrikedom men den minskar i en allt snabbare takt. Just nu är tusentals arter rödlistade hos Internationella naturvårdsunionen. I den här filmen får du lära dig varför biologis
  • Cinebox, 2011, Från 13 år, 26 min, Film FS3011
  • Aluminium är en av världens mest användbara metaller. En gång i tiden var den dyrare än guld, idag används den överallt. Men trots att den vanligaste metallen i jordskorpan är den omständlig och..
  • FilmCentrum, 2017, Från 11 år, 84 min, Film F3101
  • Mira och Omar härskar över var sin gård med strikta regler och lagar som håller konflikten i balans...
  • Filmo, 2018, Från 11 år, 22 min, Film FS3118
  • Historiska personligheter är en ny och provokativ serie som behandlar sina huvudpersoner lika sanningsenligt som respektlöst. Blanda Monty Pythons humor med historiska fakta och ni får en glimt av...
  • Filmo, 2018, Från 11 år, 22 min, Film FS3117
  • Historiska personligheter är en ny och provokativ serie som behandlar sina huvudpersoner lika sanningsenligt som respektlöst. Blanda Monty Pythons humor med historiska fakta och ni får en glimt av...
  • Filmo, 2018, Från 11 år, 22 min, Film FS3116
  • Historiska personligheter är en ny och provokativ serie som behandlar sina huvudpersoner lika sanningsenligt som respektlöst. Blanda Monty Pythons humor med historiska fakta och ni får en glimt...
  • Ets Media, 2017, Från 14 år, 53 min, Film F3102
  • Filmen fokuserar på hur Donald Trump kunde bli USA:s president? Men den visar även hur den vita arbetarklassen på 1600-talet blev inbillade att tro att de hade mer gemensamt med en vit, rik elit...
  • Filmo, 2008, Från 9 år, 13 min, Film FS3007
  • Filmen berättar om hur trä kan bli till aska vid en brand. Och vad som händer när något brinner explosionsartat! Du får veta hur sand blir till glas. Och hur något som är A kan förvandlas till B för alltid. Sist men inte minst blir du medveten om de kemiska processerna i en middag?
  • Cinebox, 2017, Från 11 år, 9 min, Film FS3002
  • Vetenskaplig metod, att undvika tankefällor och argumentationsfel det är teman för de fyra filmerna i Klartänkt. Filmerna passar utmärkt för ämnena fysik, teknik, biologi, svenska.
  • Cinebox, 2017, Från 11 år, 10 min, Film FS3001
  • Vetenskaplig metod, att undvika tankefällor och argumentationsfel det är teman för de fyra filmerna i Klartänkt. Filmerna passar utmärkt för ämnena fysik, teknik, biologi, svenska.
  • Cinebox, 2017, Från 11 år, 8 min, Film FS3000
  • Vetenskaplig metod, att undvika tankefällor och argumentationsfel det är teman för de fyra filmerna i Klartänkt. Filmerna passar utmärkt för ämnena fysik, teknik, biologi, svenska.
  • Cinebox, 2017, Från 11 år, 9 min, Film FS2999
  • Vetenskaplig metod, att undvika tankefällor och argumentationsfel det är teman för de fyra filmerna i Klartänkt. Filmerna passar utmärkt för ämnena fysik, teknik, biologi, svenska.
  • Filmo, 2012, Från 13 år, 50 min, Film FS3023
  • I Världens historia reser tittaren genom tid över hela världen till avgörande vändpunkter i mänsklighetens historia, till platser och händelser som format världen vi lever i.
  • Filmo, 2012, Från 13 år, 53 min, Film FS3025
  • I Världens historia reser tittaren genom tid över hela världen till avgörande vändpunkter i mänsklighetens historia, till platser och händelser som format världen vi lever i.
  • Filmo, 2012, Från 13 år, 50 min, Film FS3024
  • I Världens historia reser tittaren genom tid över hela världen till avgörande vändpunkter i mänsklighetens historia, till platser och händelser som format världen vi lever i.
  • Filmo, 2012, Från 13 år, 50 min, Film FS3022
  • I Världens historia reser tittaren genom tid över hela världen till avgörande vändpunkter i mänsklighetens historia, till platser och händelser som format världen vi lever i.
  • Filmo, 2012, Från 13 år, 52 min, Film FS3021
  • I Världens historia reser tittaren genom tid över hela världen till avgörande vändpunkter i mänsklighetens historia, till platser och händelser som format världen vi lever i.
  • Filmo, 2012, Från 13 år, 51 min, Film FS3020
  • I Världens historia reser tittaren genom tid över hela världen till avgörande vändpunkter i mänsklighetens historia, till platser och händelser som format världen vi lever i.