• 8 träffar
  • Filmo, 2016, Från 12 år, 26 min, Film V6016
  • Myten om det unga kärleksparet Orfeus och Eurydike har fängslat oss i århundraden. Halvguden Orfeus sjöng så vackert att hans röst förtrollade dem som hörde den. Det sägs att Greklands gamla ekar...
  • Filmo, 2015, Från 12 år, 26 min, Film V6225
  • Afrodite steg upp hur havets skum. Hennes hår var som av guld och hennes ögon glänste som stjärnor när Zefyros, västanvindens gud, bar henne på ett snäckskal till Horerna på Pafos. De lärde henne...
  • Filmo, 2015, Från 12 år, 26 min, Film V6226
  • Dionysos skilde sig från andra redan som ung. Trots att han var en gud uppträdde han annorlunda. Han var lättsinnig, sågs ofta berusad och väckte både fruktan och förundran hos människorna...
  • Filmo, 2015, Från 12 år, 26 min, Film V6227
  • Apollon var ljusets gud, beskyddare av de sköna konsterna, prästerna och profeterna. Som barn var han fantastisk och han visade tidigt en anmärkningsvärd styrka. Apollon hade ett bestämt mål, han...
  • Filmo, 2015, Från 12 år, 26 min, Film V6228
  • Psyche var den yngsta och vackraste av tre döttrar. Hennes skönhet var vida känd och Afrodite, skönhetens gudinna, kände att hennes ställning som den vackraste kvinnan var hotad. Trots sin skönhet..
  • Filmo, 2016, Från 12 år, 26 min, Film V6013
  • Berättelsen tar sin början före tidernas begynnelse. I början var allt mörker, och ur detta mörker kom Kaos den ursprungliga och oändliga världsrymden. Sedan skapades Jorden och modergudinnan ...
  • Filmo, 2016, Från 12 år, 26 min, Film V6014
  • Zeus härskar ensam över både människorna och gudarna upp på Olympen. Han har ensam vunnit alla krig. Men kan man utöva makt utan den passion som griper både hjärtat och kroppen? Zeus blir lätt...
  • Filmo, 2016, Från 12 år, 26 min, Film V6015
  • Hades härskar över den värld ingen människa kan fly ifrån, Dödsriket. Ett rike som inger både gudar och människor skräck. Ingen vill leva med Hades av fri vilja och han lever sitt liv i ensamhet...