• 4 träffar
  • Kunskap & Upplevelse AB, 2016, Från 10 år, 20 min, Film V8358
  • I den andra delen av vår serie om medicinens historia fortsätter vår resa genom 1900-talet där gamla traditioner överges för att ge plats åt vetenskapliga metoder.
  • Kunskap & Upplevelse AB, 2016, Från 12 år, 20 min, Film V8358tx
  • I den andra delen av vår serie om medicinens historia fortsätter vår resa genom 1900-talet där gamla traditioner överges för att ge plats åt vetenskapliga metoder. Vi diskuterar de största och mest revolutionerande upptäckterna som gjordes under 1900-talet fram till idag, och undersöker...
  • Kunskap & Upplevelse AB, 2016, Från 13 år, 15 min, Film V8359
  • I den första delen av vår serie om medicinens historia djupdyker vi i början av vår medicinska historia. Filmen tar sin början i det antika Grekland där Hippokrates tog medicinen ur religion och vidskeplighet, och lade grunden för vetenskapen. Vi fortsätter med att undersöka de olika...
  • Kunskap & Upplevelse AB, 2016, Från 13 år, 15 min, Film V8359tx
  • I den första delen av vår serie om medicinens historia djupdyker vi i början av vår medicinska historia. Filmen tar sin början i det antika Grekland där Hippokrates tog medicinen ur religion och vidskeplighet, och lade grunden för vetenskapen. Vi fortsätter med att undersöka de olika...