• 1100 träffar
  • Filmo AB, 2016, Från 15 år, 21 min, Film DVD 3011
  • Har Syrien en framtid? Vilka är det som tjänar på kriget? I juni 2016 hade ca 400 000 människor dödats i Syrien och drygt hälften av landets 22 miljoner invånare befann sig på flykt - av dem var miljoner barn. Vad ligger egentligen bakom detta meningslösa krig, där konsekvenserna syns även...
  • Utbildningsradion, 2015, Från 19 år, 53 min, Film U104552-01
  • 2012 påbörjades stridigheterna mellan Syriens regim och rebeller. Krigskorrespondenten Janine Di Giovanni vill rapportera från Syrien och staden Aleppo men ingen nyhetsredaktion vågar sända dit reportrar. Di Giovanni väljer att på eget bevåg resa till Aleppo och möter där ett raserat samhälle vars
  • Utbildningsradion, 2015, Från 19 år, 18 min, Film U104330-23
  • Under 46 dagar satt reportern Magnus Falkehed och fotografen Niclas Hammarström som gisslan i krigets Syrien. Idag ska vi inte dö är en självutlämnande berättelse från den tiden. Trots tortyr, misslyckade flyktförsök och skottskador vägrar de att ge upp. Marika Griehsel intervjuar Magnus Falkehed
  • Utbildningsradion, 2016, Från 10 år, 5 min, Film U104871-04
  • Fler än 4 miljoner människor har flytt från Syrien sedan konflikten startade 2011. De flesta är kvinnor och barn. Här får vi möta barn i ett flyktingläger i Grekland som berättar om sin flykt i båt över havet och om saknaden och längtan efter de liv de levde i Syrien före kriget. Barnen drömmer om
  • Utbildningsradion, 2018, Från 16 år, 6 min, Film UR205445
  • De som drabbas hårdast i krig är civila - män, kvinnor och barn. Vi träffar Omar som drabbades när kriget kom till Syrien. Han fängslades och torterades, innan han slutligen lyckades fly. Vi får också träffa FN-medlaren Ulf Henricsson som menar att krig ibland kan vara berättigat.
  • Utbildningsradion, 2018, Från 16 år, 28 min, Film UR207345
  • 1948 antogs FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Den slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Dessutom finns Genèvekonventionen om civilas rättigheter i krig. Men många länder bryter mot överenskommelserna. En sjättedel av världens barn lever i eller i
  • Utbildningsradion, 2018, Från 16 år, 28 min, Film UR207534
  • 1948 antogs FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Den slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Dessutom finns Genèvekonventionen om civilas rättigheter i krig. Men många länder bryter mot överenskommelserna. En sjättedel av världens barn lever i eller i
  • Filmo AB, 2016, Från 13 år, 29 min, Film DVD 3012
  • Kan vikten av att skildra flyktingars situation uppväga eventuellt utnyttjande av deras utsatthet? Hösten 2015 var extrem med miljoner människor på flykt som desperat försökte ta sig till Europa. Många av dem kom från Syrien. Natasha kom själv som flykting till Danmark när hon var liten....
  • Utbildningsradion, 2016, Från 10 år, 4 min, Film U104871-02
  • För barn som lever mitt i ett krig är det livsfarligt att gå till skolan. Här får vi träffa barn från olika länder som delar upplevelser. I östra Gaza i Palestina har många skolor blivit ödelagda. Ryan, 13 år, är mycket ledsen över att hans hem och skola har blivit förstörda. I norra Syrien träffar
  • Utbildningsradion, 2016, Från 10 år, 10 min, Ljud L104912-02
  • En femtonårig flicka från Syrien har inte kunnat gå i skolan på flera år trots att det är det enda hon vill. Om vikten av ha en vanlig vardag trots att det är krig, att få drömma om framtiden och inte behöva oroa sig över att inte kunna läsa och skriva när man blir stor.
  • AV Star, 2005, Från 12 år, 15 min, Film DVD 387
  • I Kurdistan, staten som inte finns, lever 30 miljoner kurder på en yta något större än en tiondel av Sverige. Kurderna har aldrig haft en egen nation. De har alltid utgjort en minoritet i de länder som bergsområdet Kurdistan ligger i Turkiet, Irak, Iran, Syrien, Armenien och Libanon. Kurde...
  • AV Star, 2006, Från 13 år, 13 min, Film DVD 799
  • Mitt i det vi kallar främre Asien ligger Syrien. Ett land som inte är äldre än drygt 60 år, samtidigt som det är en av regionens absolut äldsta nationer. Att det officiellt inte är äldre beror på att det varit underkastat andra nationers överhöghet under långa perioder. Den här filmen är...
  • ETS Media, 2015, Från 14 år, 52 min, Film DVD 2835
  • Vem är den oväntade jihadisten? Ungdomar från hela Europa radikaliseras i det tysta, utan att deras föräldrar eller skolan märker något. De fiskas upp på internet och indoktrineras av extremister. När de reser till Syrien är det redan för sent. De lämnar sitt land och sin familj för att...
  • ETS Media, 2015, Från 11 år, 38 min, Film DVD 2888
  • Att leva i exil som producerats i samarbete med internationella Rädda Barnen, är ett intimt porträtt av flyktingbarn som tvingats fly våldet i Syriens inbördeskrig till grannlandet Libanon. I fyra år har över fyra miljoner människor flytt från inbördeskriget i Syrien. Mer än hälften av...
  • Cinebox Media AB, 2016, Från 15 år, 26 min, Film DVD 3143
  • Många olika konflikter gör situationen i Mellanöstern extremt komplicerad. Traditionella allianser i regionen har rubbats i samband med inbördeskriget i Syrien, vilket har utvecklats till ett krig mellan intressen utanför Syriens gränser. Syriens shiamuslimske president al- Assad stöttas...
  • Cinebox Media AB, 2016, Från 15 år, 26 min, Film DVD 3145
  • Den bergiga regionen Kurdistan breder ut sig över de fyra länderna Turkiet, Syrien, Irak och Iran och kurderna som bor där är en av de största folkgrupperna i sydvästra Asien. De flesta kurder drömmer om självständighet. I västvärlden är kurderna mest kända för det oljerika och...
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 29 min, Ljud L103986-01
  • Hur gör man för att få folk att förstå vad det egentligen är som händer i Syrien? Radia, Malak och Marwa har startat föreningen Syrian Hope som på olika sätt försöker väcka folks medvetenhet. Men att få folk att engagera sig och göra något är inte alltid så lätt.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 19 år, 29 min, Ljud L104664-01
  • Bland flyktingarna som kommit till Sverige från Syrien finns många lärare. Samtidigt råder det lärarbrist här. Det har lagts fram förslag på snabbspår för att få in fler lärare från till exempel Syrien i den svenska skolan. Enaam Alsaffouri jobbade som lärare i Damaskus innan hon tvingades fly till
  • Utbildningsradion, 2011, Från 19 år, 29 min, Ljud L102153-04
  • Sagåsen är Migrationsverkets anläggning utanför Göteborg och den första stationen i jakten på asyl för de som kommer hit. Ungefär trettio personer om dagen söker asyl här. Vi får höra hur det går till och möter Rami och Najf som båda precis kommit hit.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 28 min, Film U104579-03
  • Ändrade regler gör att permanenta uppehållstillstånd blir tillfälliga och att det blir svårare att få sina anhöriga till Sverige. Asylsökande på Portalen i Norrköping vet inte vilka regler som gäller för dem och oron sprider sig. Abud har sin fru och sina barn kvar i Syrien. David och hans familj v