Samsök kan användas för att söka i resurser kopplade till skolan, kommunen eller mediecentralen.

Vi är mycket noga med att bara bygga stöd för resurser som kan nås ”här och nu”. Digitala resurser som nås utan ytterligare inloggning eller fysiskt skolbibliotek tillgängligt på skolan är exempel på sådana resurser.

Introduktion till SLI.SE Samsök för utvecklare.pdfDela artikeln om du gillade den!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInDigg thisShare on StumbleUponEmail this to someone