Streaming körs på den teknologi som finns tillgänglig och i viss prioriteringsordning. Här kan du läsa om vad som sker när en film startas, TCP/UDP-protas som måste finnas tillgängliga för att det ska fungera, m.m.

Först kontrolleras vad klienten (datorn/paddan/telefonen) klarar av;

 • Silverlight – JA/NEJ
 • Flash – JA/NEJ
 • HTML5-support i läsaren – JA/NEJ

Sedan kontrolleras vilka format mediecentralen hanterar;

 • Finns server för VMW – JA/NEJ
 • Finns server för MP4 – JA/NEJ

Sedan kontrolleras filmen som ska spelas upp;

 • Finns filmen i VMW-format – JA/NEJ
 • Finns filmen i MP4-format – JA/NEJ

Sedan kontrolleras de olika kvaliteter som filmen finns;

 • SLI sorterar upp en lista på de kvaliteter som finns

Sedan kontrolleras om användaren har några speciella preferenser;

 • Om det t.ex. är en elev, så ska inte kvaliteter som elev inte ska ha tillgång till tas bort

Sedan kontrolleras textningsalternativen;

 • Finns Svenska som undertext – JA/NEJ

När allt detta är kontrollerat, då försöker SLI starta filmen i följande prioriteringsordning;

 1. Om Svensk undertext finns, så ska den väljas, oavsett vilket utförande som slutligen väljs.
 2. Om filmen finns i WMV-format, och klienten har stöd för detta, så startas Silverlight-spelaren.
 3. Om filmen finns i MP4, och klienten klarar av det, så startas Flash-spelaren
 4. Om filmen finns i MP4-format, och klienten har en läsare som kan streama med hjälp av HTML5, så startas HTML5-spelaren.

Om allt detta misslyckas, eller om spelaren inte lyckas tolka metadatat om filmen och dess utföranden, då blir det ”myrkrig” och ett felmeddelande.

 

Hur SLI.SE redovisar kvalitet för användaren

Beroende på vilken siffra du har angett i Spider på data på utförandet, av typen ”Streamkvalitet” så ges användaren olika val för kvalitet. Så här fungerar gränserna för detta;

Flash/HTML5 (mp4):

Ljud:
Låg: 0-114
Hög: 115-och högre

Video:
Låg: 0-899
Standard: 900-1399
Hög: 1400-och högre

Silverlight (wmv):

Ljud:
Låg: 0-34
Hög: 35-och högre

Video:
Låg: 0-999
Standard: 1000-1599
Hög: 1600-och högre

 

Portar som streaming använder

När man kommunicerar med IT-folk som undrar vilka portar SLI använder kan man kommunicera ut informationen nedan.

Noterat att UT och IN är sett från klientens synvinkel, alltså för att kunna se en film så måste trafik tillåtas UT på de TCP/UDP portas märka med UT, samt trafik IN tillåtas på TCP/UDP portar märkt med IN.

För WMV används (Silverlight);

UDP IN: 1024-5000, 5004
UDP UT: 1755, 5005
TCP UT: 80, 554, 1755

För MP4 används (Flash, HTML5, iPads, etc);

UDP IN: 6970-9999
TCP IN: 80, 443, 554, 1935
TCP UT: 80, 443, 554, 1935

Våra servrar som levererar strömmande media finns i följande nät.

Kommer att fasas ut, men används idag;
213.132.99.128/25
94.246.99.192/26

Kommer att ersättas av;
2a00:c6e0::/32
185.32.204.0/22

 

Tillägg som klienten bör ha

För att kunna spela upp en film krävs antingen en läsare med stöd för MP4-streaming med hjälp av HTML5, t.ex. senare versioner av Safari, eller att man installerat ett tillägg. Även om man har en modern läsare, så fungerar inte WMV-streaming, man måste då ha Silverlight installerat för att det ska fungera. Tilläggen är gratis att använda och finns att hämta hem på följande adresser;

 

Dokumentation

Här hittar du några dokument som beskriver hur du sätter upp en egen stream server och vilka krav som ställs på den.

 • Installera Wowza (mp4-streaming)
 • Installera Windows Media Services (wmv-streaming)
 • Konfigurera SLI så att det fungerar med din streamserver


Dela artikeln om du gillade den!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInDigg thisShare on StumbleUponEmail this to someone