Läshörnan innehåller hela ElibU:s sortiment av skönlitteratur. Innehållet spänner från förskola till vuxen litteratur. Majoriteten av titlar är för högre åldrar. I dagsläget innehåller utbudet c:a 90% av e-böcker för barn och ungdom.

Mediecentralen kan välja att engagera sig i denna nya spännande tjänst! SLI AB är den part som säljer tjänsten, men mediecentralen kan hjälpa till vid utvärdering och introduktion av tjänsten. Det kan också finnas underlag för att anordna utbildningar och seminarier i mediecentralens regi, och vi hjälper gärna till och agerar bollplank.

All personal på mediecentralerna har fått fri tillgång till tjänsten för att ni ska kunna se hur den fungerar och utvecklas.

 

 Dela artikeln om du gillade den!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInDigg thisShare on StumbleUponEmail this to someone