Programmering av mBot

Programmering av mBot
Denna planering beskriver hur du kan arbeta med roboten mBot och programmering på högstadiet. 

Den pedagogiska
planeringen och sex olika lektionsuppdrag ligger under fliken Resurser.