Berätta med film

Berätta med film
I detta tema har vi samlat material som tydligt beskriver hur man kan jobba med de olika delarna i sitt filmskapande. Allt från manus och
bildsnitt till redigering och klippning kan du ta del av.  

Filmspråket är ständigt närvarande i vårt
samhälle, och utgör en väldigt stor del av de informations- och nyhetskanaler som vi är beroende av för att ta del av
samhällsaktuell information. För att inte tala om hur mycket vi lär genom film-mediet idag. Så, att behärska
filmspråket är och blir alltmer en nödvändig förmåga.

 
Visa/dölj hela texten