Vi, folket ...

Vi, folket ...
Vi, folket ... är ett pedagogiskt material om demokrati, mänskliga rättigheter och människors frihet.