Diktatur och folkmord: Film för klassrummet

Diktatur och folkmord: Film för klassrummet
Diktatur och folkmord är ett antal lektionsplaneringar som baseras på klipp ur två av Forum för Levande Historias filmer:
"Fakta om förintelsen" och "Från dröm till terror". Till varje klipp presenteras en planering med tillhörande
övningar. Materialet kommer att uppdateras fortlöpande under februari - mars 2017.