Det här står vi för!

Det här står vi för!
En gruppövning som är uppbyggd kring FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Övningen tar ca 40 min
att genomföra.