Att resonera muntligt och i skrift

Att resonera muntligt och i skrift
I denna lektion får du tips på hur du kan föra ett resonemang med hjälp av en kort film samt en mall för nyckelfraser
för hur man formulerar sig och resonerar i både tal och skrift. Du har nytta av att resonera i flera av ämnena och här får
du stöd för hur du kan arbeta språkutvecklande med dina elever för att ge dem stöd att föra ett resonemang.
Förmågor: Analys, Kommunikativ, Begreppslig
Målgrupp: Grundskola 7-9