Vad är typiskt svenskt?

Vad är typiskt svenskt?
I den här planeringen utgår vi från filmen av PK-mannen som lyfter frågan vad som är typiskt svenskt? Till planeringen finns frågor till filmen
som utgör diskussionsupplägget för eleverna. Slutuppgiften i planeringen är att eleverna ska skriva en resonerande text till en webbtidning om vad
som är typiskt svenskt och hur de ser på definitionen.