Vattnets kretslopp

Vattnets kretslopp
Vi dricker samma vattenmolekyler som dinosaurierna drack och det vatten som vi använder i dag är ett lån från kommande
generationer. Jordens vatten förbrukas inte. Det lånas, används och återförs till vattnets eviga kretslopp. I det här
arbetsområdet lär vi oss mer om detta.