Berätta, argumentera och diskutera

Berätta, argumentera och diskutera
Det är viktigt att eleverna ges utrymme till att prata om känslor och vad de tycker, känner och vill. I detta arbetsområde
använder jag en film som jag kopplar till kapitel 1 och 2 i läroplanen för att sätta igång eleverna att berätta,
argumentera och diskutera.