Alla kan bli uppfinnare

Alla kan bli uppfinnare
Vår värld är full av uppfinningar och var vi än vänder oss så ser vi uppfinningar som gör det enklare för
oss i vardagen. I det här arbetsområdet får eleverna lära sig mer om Alfred Nobel och själva prova på att vara
uppfinnare. 
Arbetsområdet passar bra att arbeta med i samband med Nobeldagen.