Att skriva brev och hitta en del av sig själv

Att skriva brev och hitta en del av sig själv
Vi får lyssna på flera exempel på brev, brev där avsändaren tackar eller ber om förlåtelse till någon
person i dennes närhet. Genom brevet kan man också ge ett gott råd. Genom skrivandet får avsändaren struktur på sina
tankar och hittar därmed en del av sig själv. Examineras genom att skriva ett eget brev.
 
Förmågor: Analys, Metakognitiv, Kommunikativ
Målgrupp: Grundskola 7-9