Diktatur och folkmord: Den röda terrorn

Diktatur och folkmord: Den röda terrorn
Lektionsplanering knuten till avsnitt 4 ur "Från dröm till Terror" från Levande historia. Frågeställningarna
kretsar kring hur ideologi påverkar vårt sätt att tänka. Lektionen tar ca 60 minuter att genomföra.