Creaza-sviten

Creaza-sviten
Creaza är namnet på en programvara som innehåller en samling medieverktyg och blev 2015 utnämnd till
årets läromedel. 
 
Creaza består av fyra stycken olika medieverktyg som du jobbar med online. Allt som
behövs är att du kan logga in i Mediekatalogen och sedan öppnar du upp Creaza-sviten och väljer det medieverktyg som du vill
producera ditt digitalpedagogiska material i. Du kanske vill skapa en podcast, film, tankekarta eller presentera en berättelse i serieform.
Då är Creaza perfekta verktygspaletten för dig! 

Det fina med Creaza är att du kan göra om alla dina
arbeten till uppgifter som du sen skickar ut till dina elever. Här finns också möjlighet att bjuda in kollegor
för att samarbeta kring en medieproduktion. 

Du kan välja att producera tankekartor i Mindomo,
serieberättelser i Cartoonist, filmredigera i MovieEditor och ljudredigera i
AudioEditor

Filmer och manualer
För att du snabbt ska komma igång med de olika
verktygen i Creaza har vi gjort både filmguider och textmanualer som övergripande visar hur du arbetar med:
1. Creaza
2. Skapar
podcast i AudioEditor
3. Redigerar film i MovieEditor 
4. Skapa tankekartor i Mindomo  
5. Animera berättelser i
Cartoonist   

Klicka på fliken Resurser för att hitta guiderna. 

Lycka till! 
Visa/dölj hela texten