Onomatopoesi

Onomatopoesi
Onomatopoesi
Den här lustfyllda övningen är lämplig att genomföra i språkämnen.
/>Ljudhärmande ord är både vedertagna och personliga och för att genomföra denna övning behöver du en stor portion
fantasi.

Se vidare under resp. flik för mer info om denna övning.