Det svenska Östersjöriket - Stormaktstiden

Det svenska Östersjöriket - Stormaktstiden
1600-talet var en händelserik tid i svensk historia, då Sverige var en stormakt, den svenska militären var stark och det geografiska
landområdet var som störst. Denna planering behandlar arbetsområdet Stormaktstiden för årskurs 6.