En resa genom Europa

En resa genom Europa
Detta är ett ämnesövergripande temaarbete om Europa. Vi genomförde det i åk 5-6 med blandade grupper från båda
årskurserna. Arbetet var som en resa då eleverna fick “resa” till fyra europeiska länder (Danmark, Ungern, Frankrike och
Italien). Fyra olika klassrum fick representera de olika länderna. Temaarbetet pågick under 1 vecka.