Medeltiden

Medeltiden
Vi läste om medeltiden med fokus på att förstå orsak-händelse-konsekvens och att analysera skillnader och likheter mellan
medeltiden och nutiden. Arbetsområdet innehöll många olika moment och arbetsmetoder.
Slutet av medeltiden läste vi bara översiktligt om. Det läser vi istället ingående under arbetsområdet vasatiden.
Detta för att slutet av medeltiden är övergången till vasatiden. Det kan du hitta under arbetsområdet “Vasatiden -
kungen, makten och Sverige”.
Arbetsområdet tar ca 5 veckor.
Visa/dölj hela texten