Sveriges landskap - landskapsboken

Sveriges landskap - landskapsboken
Detta är ett arbetsområde om några av Sveriges landskap från olika delar av Sverige. Arbetsområdet tar ca 4 veckor och
riktar sig till elever i åk 4. Eleverna kommer att få tillverka en egen landskapsbok och tillsammans i grupp göra en muntlig
presentation av “sitt” landskap. Arbetsområdet är ämnesövergripande.
 
Detta var för oss ett
avslutande arbete om Sverige. Vi hade tidigare jobbat med kartboken och hur man gör och använder kartor. Vi hade också läst om
jordbruket och skogsbruket samt om Sverige namngeografi.
Visa/dölj hela texten