Programmerbara föremål i teknikämnet

Programmerbara föremål i teknikämnet
Kursplanerna för grundskolans teknikämne har reviderats och omfattar nu bland annat hur tekniska lösningar och föremål styrs
med programmering.

I detta Plus-tema presenterar Mediacenter några tekniska lösningar och föremål som kan vara
användbara i olika åldrar.