Hitta rätt

Hitta rätt
Arbetsområde om kartor och orientering. Vi arbetade med detta under nio 50-minuters lektioner. Det är främst i ämnet idrott och
hälsa men behandlar också centralt innehåll från både geografi och biologi. Uppgifterna genomförs både inomhus
och utomhus och tar en hel del hjälp av många elevers stora intresse för teknik, då eleverna behöver använda mobil
eller iPad för att orientera sig i sin närmiljö.
Visa/dölj hela texten
Förmågor: Analys, Metakognitiv, Kommunikativ
Målgrupp: Grundskola 4-6