Vatten

Vatten
Detta är ett ämnesövergripande (geografi, kemi, fysik) arbetsområde om vatten. Det handlar både om vattnets egenskaper och
om vårt behov av vatten. Arbetsområdet innehåller många praktiska uppgifter och experiment och passar bra för åk
5-6. Eftersom vi använder både so- och no-lektionerna tar detta arbetsområde ca 3 veckor.