Lag och rätt för unga

Lag och rätt för unga
Detta är ett arbetsområde om lagar och rättigheter i Sverige. Uppgifterna är elevnära för att engagera elever till
diskussioner om de lagar och rättigheter som de har och de konsekvenser det får om de inte följer lagarna. Arbetsområdet tar ca
4 veckor och jag genomförde det i åk 5.