Om att passa/inte passa in i könsnormerna

Om att passa/inte passa in i könsnormerna
I den här planeringen lyfter vi på frågeställningen om vad som är manligt och kvinnligt, vi tar del av det historiska
perspektivet om hur synen på vad som anses vara manligt och kvinnligt samt vad man kan göra för att bryta normen för att få
passa in. Syftet är att få vara den du är och vara trygg i dig själv och öka toleransen och medmänskligheten i en allt
mer föränderlig värld.

Några citat du kommer att få reflektera kring: 

"Normen säger
du ska vara så här!"

"Man föds inte med kön samhället gör kön!"

 
Visa/dölj hela texten