Barn är inte till salu!

Barn är inte till salu!
Temat för Musikhjälpen i år är "Barn är inte till salu" och i denna planering får eleverna ta del av av
fakta kring barntrafficking och reflektera över vad man kan göra åt det. Innehållet baseras på elevernas egna frågor
kring ämnet och de får sedan ta del av filmer och källmaterial för att diskutera och ge svar på sina funderingar.
Beräkna minst en veckas tid för temat men det finns material för flera om du vill det.
Visa/dölj hela texten