A Christmas Carol

A Christmas Carol
Den här planeringen utgår från en av julens vackraste berättelser A Christmas Carol, som trots är över 150 år
ändå inspirerar till nya versioner. Om du tittar på filmen med eleverna finns det uppgifter både innan och efter och även
om du bara har två lektioner eller fem kan du hitta material i denna planering för samtliga förmågor. Eleverna kan t ex få
skapa egna nya versioner eller slut tillsammans med sina klasskamrater.
Visa/dölj hela texten