Skolans betydelse i stort och i smått

Skolans betydelse i stort och i smått
I den här planeringen utgår vi från värdegrunden om att skapa ett tolerant samhälle där alla får vara med.
Vi utgår från skolans möjligheter att skapa ett samhälle som bygger på tolerans och acceptans. Eleverna får en
förförståelse utifrån olika perspektiv och får samtala och resonera kring vad de tror påverkar vår
inställning till skolans betydelse i att skapa ett samhälle som inte bygger på rädslor utan ser möjligheter. Eleverna visar
sitt kunnande i en skriftligt argumenterande text. Planeringen bygger på ca två veckors undervisning.
Visa/dölj hela texten