Samerna och vårt kulturarv

Samerna och vårt kulturarv
Vad kan vi lära oss om oss själva och vår identitet genom att titta på samernas historia? I den här
planeringen får eleverna lära sig mer om Sveriges urfolk samerna och kanske får de nya perspektiv av vilka de är, vad de
blivit utsatta för och hur eleverna kan ha nytta av detta i möten med människor runt om i världen för att förstå
både sig själva och andra bättre och mötas i ömsesidig respekt. Planeringen bygger på flera filmer och skrivuppgifter
där eleverna får samtala om innehållet och skaffa sig kunskaper för att kunna använda detta i både en
källkritisk övning men även skriva en skönlitterär text. Beräkna minst en fyra veckors planering för detta
område.
Visa/dölj hela texten